Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Comunicat del departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda:

Després de diverses reunions amb la plataforma #AturemLaSubhasta i davant la negativa d’aquest col.lectiu d’atendre cap de les raons que se’ls han posat sobre la taula ni cap de les propostes que se’ls ha ofert, el departament el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda s’ha vist obligat a desallotjar-los.
 
Els responsables del Departament havien plantejat, d’una banda, estudiar els criteris que s’han seguit per incloure en la propera subhasta del 5 de juliol els 46 immobles que no s’han considerat adients per ser destinats directament a habitatge social. I, de l’altra, els havien emplaçat a celebrar una propera trobada no més tard del proper divendres, 22 de juny.
 
D’acord amb el Decret 145/2017, de 26 de setembre, que regula el procediment de les herències intestades, els 46 immobles inclosos en aquesta subhasta pública no s’han destinat directament a habitatge social perquè no disposen de cèdula d’habitabilitat, o són habitatges que tenen deutes acumulats que s’han de cancel.lar amb l’import de la venda o bé les despeses de comunitat associades són massa elevades.
 
Tal com ja s’ha explicat en reiterades ocasions, l’import obtingut en aquesta subhasta, un mínim de 4,2 milions d’euros, es destinaran a establiments d’assistència social o a institucions culturals preferentment del municipi o la comarca d’on tenia la darrera residència el causant i al compliment de polítiques d’habitatge social. 
 
Serà la Junta d’Herències - òrgan col·legiat del qual formen part la Generalitat i les associacions municipalistes que representen a totes les corporacions locals-, l’encarregada de dur a terme la distribució dels imports que hagin de ser destinats al compliment de polítiques d’habitatge social i dels que hagin de repartir els departaments de la Generalitat competents en matèria assistencial i cultural entre les entitats beneficiàries, a través d’un sistema de convocatòries públiques.
 
Paral.lelament, i d’acord amb el conveni signat amb el Tercer Sector, s’està tramitant l’adscripció directa com a habitatge social de 17 finques urbanes a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (5 de les quals estan situades a la ciutat de Barcelona) i s’està treballant en l’anàlisi de 12 immobles més (6 dels quals a Barcelona) que també podrien ser idonis per ser destinats a habitatge social.


pdf pdf Comunicat de premsa

Cercador

Cercador

Destaquem

Departament

  • Responsable premsa
    Albert Puig
  • Responsable comunicació
    Raül Murcia