Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

L'ATC envia requeriments a 750 establiments de Catalunya que l'any passat no van declarar l'impost turístic

  • El gruix dels no declarants es concentra principalment als habitatges d’ús turístic, hotels i allotjaments de turisme rural de la província de Barcelona

Entre els mesos de gener i maig del 2017, l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha enviat requeriments a 750 establiments catalans que no van declarar l’impost sobre les estades en establiments turístics (IEET), corresponent a l’exercici 2016. Així, l’ATC ha fet arribar comunicacions perquè presentin l’autoliquidació del tribut o acreditin que no estan obligats a presentar-la a 250 habitatges d’ús turístic, 250 hotels i 250 establiments de turisme rural de tot Catalunya, que no van presentar cap autoliquidació ni van fer cap ingrés de l’impost durant l’any passat.
 
Els requeriments s’han fet a partir del creuament de les dades extretes de fonts d’accés públic i la informació de què disposa l’ATC. El gran gruix dels no declarants d’aquest impost recau en els equipaments situats a la província de Barcelona, que han rebut un total de 300 requeriments, mentre que els contribuents de Girona, Tarragona i Lleida n’han rebut 150 en cada cas.
 
 
L’acció de l’ATC contra el frau en l’impost turístic va aixecar 646.000 euros corresponents al 2015
 
D’altra banda, les actuacions que l’ATC va fer el 2016 per detectar el frau fiscal comès l’any anterior en relació amb l’IEET van destapar 646.000 euros. Aproximadament la meitat d’aquest import, 324.000 euros, provenen de la tramesa de 181 liquidacions i l’altra meitat, 322.000 euros, són conseqüència de 196 requeriments que van generar 400 autoliquidacions induïdes.
 
La diferència entre el nombre de requeriments i d’autoliquidacions induïdes s’explica perquè, en la majoria dels casos, a partir d’un sol requeriment es van autoliquidar els quatre trimestres de l’any de cop.
 
Gairebé un 10% més de recaptació i un 2,5% d’autoliquidacions
 
D’acord amb les últimes dades disponibles, la recaptació de l’impost sobre les estades en establiments turístics va créixer un 9,71% el 2016, respecte a l’any anterior. Així, l’import ingressat l’exercici 2016 va ser de 47,3 milions d’euros, mentre que el 2015, es van recaptar un total de 43,1 milions d’euros. El nombre d’autoliquidacions també va créixer en un 2,5%, passant de 83.961 el 2015 a 86.115 el 2016.
 
 
 
Un impost més segur i en la línia de les principals ciutats del món
 
L’IEET, que es va crear l’any 2012 per mantenir i potenciar Catalunya com a destinació turística de primer ordre i de referència a nivell mundial, grava l’estada de les persones en establiments turístics de Catalunya. Després de quatre anys d’aplicació, el govern l’ha modificat per donar resposta als canvis que s’han produït durant els darrers anys en el sector turístic, millorar-ne la gestió i situar-lo en la línia del que ja tenen les principals ciutats del món.
 
Entre les novetats que incorpora la nova legislació, aprovada a la Llei d’acompanyament dels Pressupostos de la Generalitat per al 2017, destaca, per exemple, una definició més àmplia del fet imposable que permet adaptar-lo en cada moment a la regulació d’equipaments turístics i dóna cabuda a les noves modalitats d’allotjament existents en la realitat.
 
El nou text també actualitza les tarifes que afecten els habitatges turístics (2,25 euros per nit a la ciutat de Barcelona i 0,90 euros a la resta de Catalunya) i s’incorporen les embarcacions de creuer turístic que estiguin amarrades al port de Barcelona per un període de temps inferior a les 12h.
 
Simplificació de càrregues administratives
 
Pel que fa a la millora de la gestió, s’introdueix la figura de l’assistent en la recaptació, que són els operadors de plataformes tecnològiques que comercialitzen serveis turístics d’allotjament o fan d’intermediaris entre el titular de l’explotació i el turista. La creació d’aquest intermediari respon a la voluntat del govern de simplificar els tràmits administratius i s’emmarca en la lluita contra el frau.
 
En resposta a una demanda del sector, es crea l’autoliquidació agregada de l’impost, que permet als operadors pagar d’una sola vegada les quotes de l’impost corresponents a més d’un establiment turístic i, per tant, concentrar en un únic tràmit davant l’administració tributària el que abans s’havia de fer en múltiples presentacions. D’aquesta manera, es simplifiquen de forma molt significativa les càrregues administratives derivades de la declaració de les estades.
 
D’acord amb el nou reglament, el tribut s’haurà de liquidar semestralment i no trimestralment com es feia fins ara, per adaptar-lo a les temporades d’hivern i d’estiu pròpies de l’àmbit turístic i reduir el volum de càrregues administratives. Així, el primer període impositiu del nou tribut serà de l’1 d’abril al 30 de setembre i el període d’autoliquidació corresponent serà de l’1 al 20 d’octubre.
 


pdf pdf Nota de premsa

Cercador

Cercador

Destaquem

Departament

  • Responsable premsa
    Laura Maza