Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

La primera promoció de gestors tributaris de l'ATC tria destinació

Els candidats han escollit 24 places a Barcelona, 5 a Girona, 3 a Lleida i 1 a Tarragona


  • Les incorporacions tindran lloc el mes de juliol, un cop siguin nomenats funcionaris del cos tècnic de gestors tributaris

La primera promoció de funcionaris del cos tècnic de gestors tributaris propi de l’ATC ja té plaça definitiva. Es tracta dels 33 candidats que van superar el procés selectiu per proveir fins a 40 llocs de treball del cos tècnic de gestors tributaris (subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya. L’acte públic d’adjudicació de places ha tingut lloc a la seu de l’Agència Tributària de Catalunya.
 
El repartiment ha estat molt equilibrat i els aspirants han pogut satisfer les seves expectatives, d’acord amb les seves preferències. Seguint l’ordre de la puntuació final obtinguda al final de tot el procés de selecció, els candidats han anat sortint un per un a triar la plaça escollida. El resultat: 24 places a Barcelona, 5 a Girona, 3 a Lleida i 1 a Tarragona.
 
Un cop adjudicats els llocs de treball, el president de l’ATC nomenarà funcionaris del cos tècnic de gestors els aspirants proposats pel Tribunal Qualificador, mitjançant una resolució que es publicarà al DOGC a finals del mes de juny. Les persones nomenades prendran possessió i s’incorporaran al seu lloc de treball al llarg del mes de juliol.
 
El procés selectiu ha constat de quatre proves de caràcter obligatori i eliminatori i una prova d’avaluació de les competències professionals, seguida d’una fase de valoració de mèrits i d’un curs selectiu de formació de més de 200 hores.
 
4.330 sol·licituds per a 270 llocs de treball
 
En paral·lel, continuen en marxa la resta de processos de selecció de personal que té engegats l’Agència i que han generat un gran interès entre els possibles aspirants. Concretament, de les 9 convocatòries que s’han publicat el mes de maig per ocupar 270 llocs de treball, s’han rebut 4.330 sol·licituds, entre les quals se seleccionaran els candidats a cobrir els llocs de treball que han de reforçar l’estructura de l’ATC en el marc del desplegament territorial i l’obertura de noves oficines.
 
El passat 14 de juny es van dur a terme les proves corresponents a les 70 places de coordinadors i tècnics tributaris i avui mateix se celebren les dels 105 llocs de personal administratiu. A partir de mitjans juliol, els aspirants seleccionats s’aniran incorporant gradualment al seu lloc de treball.
 
 
 
Processos de selecció de personal de l’ATC
Descripció
Nombre de llocs
Sol·licituds presentades
Data de les proves
Cap Oficina territorial OOTT*
14
75
 
Coordinador/a d'assistència i processos tributaris  OOTT
14
318
14.6.2017
Tècnic/a gestor/a tributari/ària  OOTT
56
694
14.6.2017
Arquitecte/a OOTT
6
84
 
Arquitecte/a tècnic/a OOTT
5
65
 
Administratiu/iva  OOTT+ OOCC**
76
1.096
21.06.2017
Administratiu/iva  OOTT
25
771
21.06.2017
Auxiliar administratiu/iva (60) OOTT + OOCC
60
957
 
Subaltern/a  OOTT
14
270
 
Total
270
4.330
 
 
*Oficines territorials
**Oficines compartides
 
 
24 inspectors i 40 gestors tributaris al 2018

Així, quan el mes de setembre s’obrin les noves oficines territorials i s’assumeixi la recaptació dels impostos propis i cedits, la plantilla de l’ATC serà d’uns 750 treballadors. I, a finals del 2017, es preveu arribar als 800. A finals del 2017, l’Agència té previst convocar oposicions per incorporar 24 inspectors i 40 gestors tributaris, que s’hi integrarien com a funcionaris durant el 2018.
 

 
 
 Cercador

Cercador

Destaquem

Departament

  • Responsable premsa
    Laura Maza