Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Entra en vigor la nova Llei que reforça la salvaguarda del model de les seccions de crèdit de les cooperatives agràries

  • La nova norma, que avui publica el DOGC després de ser aprovada per unanimitat pel Parlament, consolida el Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit amb majors mesures d’autocontrol del sector
  • Potència la professionalització de les seccions de crèdit i augmenta la seva transparència vers als cooperativistes

El DOGC publica avui, 8 de juny, la Llei del règim de les seccions de crèdit de les cooperatives agràries catalanes que va ser aprovada per unanimitat de totes les forces polítiques en la votació al Ple del Parlament del passat 17 de maig. A més de modificar i modernitzar la llei fins ara en vigor, que datava del 1998, incorpora novetats rellevants sobre el Decret llei aprovat el 17 de maig de 2016. Aquesta norma és el resultat del consens entre el sector cooperatiu agrari i els partits polítics.
 
El nou text reforça el model de les seccions de crèdit com a suport financer de l’activitat agroindustrial de les cooperatives i consolida el Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit, creat tot just fa un any pel Decret llei.
 
Amb el Fons, la Llei cerca la salvaguarda del cooperativista i dota al sector d’un nou instrument per facilitar suport financer a aquelles cooperatives que, en assemblea, pactin la liquidació de la seva secció de crèdit amb el retorn dels fons gestionats a llurs titulars i, d’aquesta manera, es preservin els interessos dels socis. L’objectiu final va en la línia d’altres actuacions del Govern per reestructurar el sector, reforçar i millorar el seu funcionament, i contribuir a potenciar l’activitat del món agrari i per extensió de l’entorn rural.
 
En aquest sentit, les cooperatives que tenen secció de crèdit participen en aquest Fons, que es nodreix amb aportacions obligatòries de cadascuna d’aquestes entitats. Les aportacions que han de destinar equivalen, com a mínim, al 3% dels fons dels socis que gestiona cada secció de crèdit. La nova norma també manté mecanismes per assegurar que el Fons sempre disposi de liquiditat per donar resposta a les necessitats de les cooperatives associades.
 
 
Major salvaguarda dels recursos del Fons
 
La Llei introdueix majors mecanismes d’autocontrol en l’atorgament de les actuacions del Fons amb l’objectiu de procurar la salvaguarda dels seus recursos. En aquest sentit, demana aprofundir en el pla de viabilitat de l’entitat que ha de rebre el suport i en el seu seguiment posterior. També abarateix la seva gestió, carregant les despeses de les actuacions a les cooperatives receptores. A més, la nova regulació no contempla incorporar les actuacions fetes pel sector al Fons en els darrers cinc anys, com es preveia en el Decret llei.
 
El Fons cooperatiu de suport manté la seva estructura operativa que ja va introduir el Decret llei. Així, pot facilitar suport financer a través de tres instruments: la concessió d’operacions de finançament, l’atorgament de garanties o l’adquisició de patrimoni.
 
L’Associació de Seccions de Crèdit, ASC, SCCL, integrada per les cooperatives amb secció de crèdit que aglutinen la quasi totalitat dels recursos del sector, és qui administra el Fons. Segons la nova norma, aquesta cooperativa administradora ha d’incorporar en la seva organització una comissió plural on participin representants de les cooperatives i experts tècnics, la qual analitza i proposa les actuacions de suport que el Fons vulgui atorgar.
 
 
Augmentar la professionalització i la transparència del sector
 
La Llei inclou altres novetats. En aquest sentit, el model de secció de crèdit es veu reforçat en incrementar la professionalització en la gestió, amb una major exigència de preparació i experiència, tant dels òrgans socials com de la direcció o gerència de la cooperativa. A més, s’incorpora de forma expressa que no es poden finançar pèrdues de la cooperativa amb recursos de la secció de crèdit. L’augment de la coordinació i la informació entre els auditors de l’entitat i l’administració, com a responsable de la supervisió prudencial d’aquestes entitats, contribueix a una millor gestió de l’activitat agroindustrial de la cooperativa i, per tant, de la principal solvència de la secció de crèdit.
 
També millora la transparència vers als cooperativistes i l’entorn, ja que la secció de crèdit no podrà utilitzar denominacions similars a les reservades a les entitats financeres. A més, haurà d’explicitar en totes les operacions de dipòsit que els fons dels socis no estan garantits per cap instrument públic o privat, com sí que succeeix en el sector bancari.
 
Finalment la Llei crea la Comissió de Seguiment Sectorial de Cooperatives amb Secció de Crèdit com a òrgan col·legiat de consulta, col·laboració i assessorament entre els departaments de la Generalitat competents en cooperativisme, agricultura i economia i el sector cooperatiu agrari amb secció de crèdit.
 


pdf pdf Nota de premsa

Cercador

Cercador

Destaquem

Departament

  • Responsable premsa
    Laura Maza