Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Sis nous Distintius de garantia de qualitat ambiental per a flotes i equipaments culturals

  • El Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) Vil·la Joana, el Museu Etnològic de Barcelona, la Seca Espai Brossa, la Central del Circ, Autopistes de Catalunya SA (AUCAT) i Infraestructures Viàries de Catalunya SA (INVICAT) obtenen l’ecoetiqueta catalana

 

  • L'empresa PRODER, SA, de Polinyà, ha obtingut l'Etiqueta ecològica de la UE per a la categoria de detergents rentavaixelles d’ús industrial i institucional
Museu etnològic de Barcelona

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha concedit el Distintiu de garantia de qualitat ambiental al Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) Vil·la Joana, al Museu Etnològic de Barcelona, a la Seca Espai Brossa, a la Central del Circ, a Autopistes de Catalunya SA (AUCAT) i a Infraestructures Viàries de Catalunya SA (INVICAT). Aquest Distintiu és el sistema català d’etiquetatge ecològic que reconeix aquells productes i serveis que compleixen uns determinats requisits ambientals més enllà dels que estableix la normativa vigent. El Departament també ha concedit l'Etiqueta ecològica de la Unió Europea a l'empresa PRODER, SA, amb seu a Polinyà (Vallès Occidental).
 
Flotes respectuoses amb el medi ambient
 
Autopistes de Catalunya SA (AUCAT) i Infraestructures Viàries de Catalunya SA (INVICAT) han obtingut el Distintiu de garantia de qualitat ambiental per a la categoria de flotes vehicles, concretament per les subcategories de turismes, furgonetes i camions. Els vehicles per als quals l’han obtingut sumen un total de 12 turismes, 7 furgonetes i 3 furgons, tots ells dedicats a tasques d’atenció d’incidències a les autopistes. Per minimitzar els impactes ambientals de la flota, el distintiu fomenta la recopilació de dades, l’avaluació i el seguiment, com a eina per als responsables en la presa de decisions. Actualment existeixen 37 flotes que disposen del distintiu.  
 
Equipaments culturals i  escènics
 
El Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) Vil·la Joana i el Museu Etnològic de Barcelona han sol·licitat el Distintiu de garantia de qualitat ambiental, a través de l’institut de Cultura de Barcelona (ICUB), per la categoria d’equipaments culturals: biblioteques, museus i col·leccions; mentre que la Seca Espai Brossa i la Central del Circ l’han demanat per la categoria d’equipaments escènics i musicals i centres i espais d’arts visuals.
 
Aquestes dues categories del Distintiu tenen en compte criteris d’estalvi i eficiència energètica, especialment en l’àmbit de la il·luminació i la climatització, així com d’estalvi d’aigua, de gestió de residus, de compra de productes ecoetiquetats, de mobilitat, de formació ambiental dels treballadors i també de comunicació i promoció entre els usuaris i treballadors. Aquest últim criteri és de gran importància, degut a l’elevada afluència de visitants que reben i el seu potencial pedagògic.
 
Amb aquests, ja són 33 els equipaments culturals i set els equipaments escènics i espais d’art els que disposen del Distintiu de garantia de qualitat ambiental.
 
L’Etiqueta ecològica de la UE
 
L'empresa PRODER, SA, amb seu a Polinyà, ha obtingut l'Etiqueta ecològica de la UE per a la categoria de detergents rentavaixelles d’ús industrial i institucional. Aquesta empresa ja disposava d'aquest distintiu en la categoria de detergents per rentar la vaixella a mà i productes de neteja d'ús general, cuines i banys. 
 
L'Etiqueta ecològica de la Unió Europea és el sistema d'etiquetatge ecològic voluntari, per promoure la comercialització de productes i serveis que siguin més respectuosos amb el medi ambient.


Cercador

Cercador

Destaquem

Departament

  • Responsable comunicació
    Olga Solé