Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Comencen les obres del centre de suport territorial de l'Institut Geològic de Catalunya a Tremp

L’alcalde de Tremp, Víctor Orrit, i el director de l’Institut Geològic de Catalunya (IGC), Antoni Roca, han participat en la col·locació de la primera pedra de l’edifici per al centre de suport territorial (CST) de l’IGC a Tremp. El nou edifici vol potenciar la recerca, el desenvolupament i la divulgació de la geologia a l’àrea pirinenca i oferir serveis públics relacionats amb aquesta matèria. Disposarà de 1.252 mútils i la seva construcció finalitzarà la primavera de 2012.
 
Centre de recerca i divulgació de la geologia
L’alcalde de Tremp, Víctor Orrit, i el director de l’Institut Geològic de Catalunya (IGC), Antoni Roca, han participat avui en la col·locació de la primera pedra de l’edifici per al centre de suport territorial (CST) de l’IGC a Tremp. Aquest edifici, que s’ubica al passeig de Pompeu Fabra, pretén potenciar la recerca, el desenvolupament i la divulgació de la geologia de l’àrea pirinenca. Així mateix, el centre es constituirà en una infraestructura per acollir activitats i oferir serveis públics relacionats amb la geologia i el coneixement geocientífic.
 
El nou centre disposarà de 1.252 mútils, repartits en planta baixa, dos pisos i soterrani. Constarà de zones diàfanes de treball i despatxos, àrees de reunions, aula – sala polivalent, centre de càlcul, laboratori d’anàlisi de mostres, centre de documentació i magatzem.
 
El futur edifici que allotjarà el CST estarà dotat de tots els sistemes necessaris de telecomunicacions i ha estat concebut com a un edifici sostenible i eficient. Així, el seu disseny s’ha realitzat segons els criteris de l’arquitectura bioclimàtica, prioritzant l’ús de mesures passives per a l’aprofitament energètic. L’edifici comptarà amb sistemes de reutilització de l’aigua de pluja i la climatització es durà a terme aprofitant l’energia geotèrmica. 
 
Actualment, el Centre està situat provisionalment a les antigues dependències del Centre d’Atenció Primària de Tremp. És un espai cedit per l’Ajuntament mitjançant un conveni d’ús i on actualment es comparteix espai amb l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA). Es preveu que les obres de construcció de l’edifici finalitzin la primavera del 2012.


Activitats del CST
 
Les activitats que desenvolupa el centre de suport territorial de l’IGC a Tremp giren al voltant dels eixos següents:
 
  • Desenvolupament dels Geotreballs a l’àrea dels Pirineus:  Els Geotreballs són el conjunt de programes de treball mitjançant els quals s’han de completar les diferents capes d’informació que constitueixen el Mapa geològic de Catalunya. Els Geotreballs s’organitzen en sis programes de caràcter pluriennal que tenen com a objectiu adquirir, elaborar i integrar la informació geològica, edafològica i geotemàtica referent a la totalitat del territori de Catalunya, a les escales adequades per a la planificació territorial i l'urbanisme.
 
En la seva expressió gràfica, cada Geotreball genera una sèrie cartogràfica geotemàtica.
 
        I:   Mapa geològic 1:25 000
       II: Mapa geoantròpic 1:25 000
       III: Mapa geològic de zones urbanes 1:5 000
       IV: Mapa de sòls 1:25 000
       V: Mapa hidrogeològic 1:25 000
       VI: Mapa per a la prevenció dels riscos geològics 1:25 000
 
  
  • Plataforma per a projectes específics de recerca, desenvolupament, formació i divulgació: Es duran a terme projectes de R+D+I i s’establiran àrees pilot per a l’estudi i la parametrització de diversos aspectes relacionats amb la Geologia. En aquest sentit, es preveu realitzar acords de col·laboració amb empreses del sector petrolier. En particular, es treballarà en temes relacionats amb noves metodologies com la modelització geològica 3D i el desenvolupament de tècniques relacionades amb l’estructura del subsòl aplicables a, per exemple, l’emmagatzematge geològic i l’energia geotèrmica.
 
D’altra banda, actualment hi tenen lloc també cursos universitaris en col·laboració amb la Universitat de Lleida. A més, es desenvolupen altres activitats de formació i de difusió, com exposicions i presentacions tècniques relacionades amb la promoció del coneixement de les Ciències de la Terra.
 
  • Reunions i sessions tècniques i suport a altres activitats que l’IGC realitza a l’àrea dels Pirineus: En aquest àmbit, cal remarcar diverses activitats relacionades amb els riscos geològics propis de les zones de muntanya, inclòs el d’allaus.
 
Riquesa geològica de la Conca de Tremp
La rica diversitat geològica de la Conca de Tremp ha determinat que, des de començament del segle XX, hagi estat considerada com un laboratori a l’aire lliure, tant des del punt de vista de la recerca i la formació d’estudiants de geologia, com de tècnics de les empreses relacionades amb aquestes tècniques.
 
A més, el fet de constituir anàlegs de sistemes petroliers ha conferit a la Conca de Tremp un atractiu en l’àmbit internacional. En aquest sentit, els seus afloraments han estat escollits per diverses empreses del sector dels hidrocarburs per a la formació del seu personal tècnic. 


pdf pdf Nota de premsa

Cercador

Cercador

Destaquem

Departament