Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Llum verda al Pla d'Acció del Pacte Nacional per a la Societat Digital

El document planteja 94 línies d'acció fins al 2023, amb una inversió de 600 milions d'euros 
El Govern ha aprovat avui el Pla d’Acció del Pacte Nacional per a la Societat Digital (PNSD), que és el resultat de l’exercici realitzat pels diferents grups de treball, on s’han sintetitzat els principals objectius a assolir i les principals línies d’acció per entomar els reptes plantejats per als cinc eixos estratègics de l’acord: Infraestructures de comunicacions electròniques, Ciberseguretat, Territori intel·ligent, Administració digital i Internet industrial.
 
Els eixos i els objectius estratègics estableixen les fites a assolir per a la generació de valor públic, que requerirà de la transformació dels serveis i del funcionament intern de l’Administració, incloent l’alineament necessari de tecnologia, normativa i governança. Les línies d’acció, per la seva banda, busquen donar resposta, a nivell operatiu, als reptes plantejats amb un resum de les principals iniciatives dels cinc àmbits del PNSD.
 
El pla és resultat dels grups de treball i discussió dels 5 eixos, formats per més de 100 representants de diferents ens de l'ecosistema de la societat digital i la ciberseguretat de Catalunya.
 
Aquests grups han coincidit en la concreció de 94 línies d’acció amb un cost aproximat d'uns 600 milions d'euros a executar entre 2017 i 2023, supeditat a la situació econòmica i pressupostària de cada any. Així, el PNSD s’articula per donar resposta, a través d’iniciatives concretes, als reptes següents:
 
·       Vetllar pels drets i deures de la societat civil i apoderar-la en l'entorn digital
·       Fomentar l’economia digital
·       Fomentar la innovació digital
·       Garantir la connectivitat i les infraestructures digitals a tot el territori
·       Dotar-se i estendre l’ús de la tecnologia digital
·       Aprofundir en la recollida, gestió i ús de dades
·       Oferir nous productes i serveis digitals
·       Crear nous serveis inter-administratius
·       Definir els mecanismes per a garantir la co-governança de la Transformació Digital
 
El Pacte Nacional per a la Societat Digital és el protocol firmat el passat mes d’octubre per la Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions catalanes, l’Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i el Consorci Localret per fomentar conjuntament el desenvolupament de la societat digital a tot el territori català i establir mecanismes de col·laboració que sumin sinergies per assolir aquest objectiu.
 
L’acord respon al convenciment compartit per totes les institucions signants de la necessitat de donar una resposta de país als grans reptes que planteja la revolució digital i anar més enllà d’una simple suma aritmètica de les diferents iniciatives dutes a terme per cadascuna de les diverses administracions i entitats en aquest àmbit.


Cercador

Cercador

Destaquem

  • Twitter del Govern

    Seguiu @govern per conèixer el dia a dia i els posicionaments polítics de l'executiu

Departament

  • Titular
    Jordi Puigneró i Ferrer