• Inici >
  • Salut  >
  • El CatSalut posa en marxa noves mesures...
Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El CatSalut posa en marxa noves mesures per millorar la informació, la transparència i l'accessibilitat de les persones als serveis sanitaris públics

Catalunya redueix de 12 a 3 mesos l'accés a la cartera bàsica dels estrangers que no tenen condició d'assegurats

  • Catalunya redueix de 12 a 3 mesos l'accés a la cartera bàsica dels estrangers que no tenen condició d'assegurats
  • Els catalans ja poden consultar informació sobre les llistes d'espera pels processos quirúrgics amb temps màxim de garantia a través del Cat@Salut La Meva Salut

El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha presentat aquest matí les mesures posades en marxa recentment per assegurar que tots els catalans puguin accedir més fàcilment a les prestacions del sistema sanitari públic i ser atesos per qualsevol necessitat de salut. Les millores també fan possible augmentar la transparència i la qualitat de la  informació sobre els serveis coberts pel CatSalut.  

 
Atenció a tots els empadronats a Catalunya
Com recull la nova Instrucció 08/2015 del CatSalut, vigent des del 22 de juliol, tots els ciutadans de nacionalitat estrangera sense condició d'assegurats que acreditin un empadronament de 3 mesos tenen accés a la cartera bàsica de serveis sanitaris. Així mateix, totes les persones cobertes per l'anterior Instrucció (Instrucció 10/2012, ja derogada) amb el primer nivell de cobertura (atenció primària entre els 3 i 12 mesos) tenen accés automàticament a la cartera bàsica de serveis.
 
De la mateixa manera, des del moment de l'empadronament fins als 3 mesos, poden accedir a la cobertura dels programes d'interès sanitari, com ara l'atenció a les drogodependències, la prevenció i l’atenció a la sida/infecció per VIH o el programa d’atenció de l’embaràs.
 
El CatSalut també ha introduït millores en la targeta sanitària amb la inclusió del codi del Servei Nacional de Salut (SNS), que permet la identificació de l'usuari a qualsevol comunitat autònoma i facilita, per tant, la seva mobilitat i atenció.
 
 
Cat@Salut La Meva Salut: tres nous serveis
A partir d'avui, els catalans ja poden consultar, a través del Cat@Salut La Meva Salut, informació personal sobre les llistes d'espera per als processos quirúrgics amb temps màxim de garantia en què estan inclosos. D'aquesta manera, poden disposar d'informació relativa a la data d'inclusió en la llista, al temps de previsió d'intervenció del centre, a la mitjana de temps d'espera del centre i al temps màxim garantit pel CatSalut.
 
D’altra banda, en una fase pilot que abasta 9 centres d’atenció primària de la ciutat de Barcelona, els ciutadans tenen a l'abast en el mateix espai un nou canal de comunicació amb el seu professional a través del servei de l'eConsulta. En una segona fase, a partir del novembre, el pilotatge s’estendrà a diverses àrees bàsiques fins arribar a 34 centres d’atenció primària d’arreu de Catalunya.
 
Finalment, la ciutadania pot consultar en la seva agenda integrada personal el dia i l’hora de les proves i visites programades en l’atenció primària de salut.
 
Aquests tres nous serveis s'afegeixen als ja disponibles des del mes de març, com ara la consulta de diagnòstics, d’informes clínics o resultats de proves i exploracions, el Pla de medicació vigent i el document de voluntats anticipades presentat al Registre departamental. També, des de llavors, els usuaris poden demanar dia i hora de visita, sol·licitar el canvi de professional i reservar cita per a vacunacions internacionals.
 
Millora la informació amb la Guia d'ús dels serveis sanitaris públics. CatSalut
Amb l'objectiu d'oferir un element més en la definició d’un model sanitari públic basat en la relació amb les persones, el CatSalut ha publicat recentment la Guia d'ús dels serveis sanitaris públics. CatSalut.
 
Aquesta guia, que facilita informació sobre el funcionament general dels serveis i orienta els usuaris a accedir-hi correctament, permet consultar, per a cada un dels serveis i prestacions, la seva descripció, com accedir-hi, indicacions d'utilització i criteris de coresponsabilització. A més, també disposa d'un espai d'informació general, de preguntes freqüents i permet opinar sobre la guia mateixa.
 
Totes aquestes mesures, destinades a dotar d'un major protagonisme les persones, s'emmarquen en un marc de garanties que es materialitza en l'actualització de la Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària. Aquest contracte social entre les persones i el sistema dóna resposta al nou marc de relació –marcat pel paper actiu dels ciutadans– i tecnològic, i es regeix per principis orientats a la dignitat de la persona, la llibertat i l'autonomia en la presa de decisions, la igualtat de les persones, el compromís cívic i l'accés a la informació i el coneixement en salut.Cercador

Cercador

Destaquem

Departament

  • Responsable comunicació
    Marc Batalller