• Inici >
  • Salut  >
  • Balanç del Pla d'ordenació de les urgències...
Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Balanç del Pla d'ordenació de les urgències 2008-2012 de la ciutat de Barcelona

  • L’objectiu és atendre la urgència el més ràpid possible i al lloc més adequat, que no sempre és el servei d’urgències d’un hospital
  • Des del 2007, les urgències ateses a la ciutat han augmentat un 8%
  • Els centres d’urgències d’atenció primària va atendre un 125% més d’urgències en el mateix període, mentre que els hospitals van atendre el 12% menys
  • Els quatre grans hospitals de la ciutat (Vall Hebron, Clínic, Sant Pau i Mar) van atendre el 69% de les urgències l’any passat (el 2007  en van atendre el 85%)

 
El Pla d’ordenació de les urgències a la ciutat de Barcelona va iniciar el seu desplegament el 2008 per fer front a les noves tendències en l’ús d’aquests serveis, tendències que són comunes a la resta de països desenvolupats: important increment en l’ús dels serveis d’urgències hospitalaris; a més s’ha identificat que una part de les urgències que s’hi atenen són de baixa complexitat i, per tant, haurien de ser ateses en altres dispositius amb menys intensitat de recursos. D’acord amb les directrius del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015, aquest procés d’ordenació clou el 2012.
 
Organitzar de forma diferent l’atenció sanitària urgent a la ciutat de Barcelona té l’objectiu de millorar la qualitat d’aquesta atenció, donar la resposta adequada en cada cas i optimitzar els recursos disponibles. Aquest pla concreta els següents eixos d’actuació:
 
- Definir, d’acord a les necessitats d’una àrea concreta, una xarxa assistencial que integra els diferents dispositius sanitaris que presten atenció a les urgències i les emergències.
- Desplegar els centres d’urgències d’atenció primària (CUAP) a fi de millorar la capacitat de resolució i el temps de resposta de l’atenció primària.
- Promoure la resolució de casos en el lloc més adient tot complementant l’atenció urgent i ordenant els fluxos.
- Diversificar els fluxos del transport sanitari urgent (Sistema d’Emergències Mèdiques, SEM) perquè, d’acord amb la complexitat del cas, traslladi el pacient al CUAP i no a l’hospital i contribuir, d’aquesta manera, a la descongestió dels serveis d’urgències dels grans hospitals.
- Modernitzar els equipaments d’urgències hospitalaris i millorar l’organització dels serveis d’urgències hospitalaris
- Implantar un sistema de classificació únic a la ciutat.
- Impulsar i consolidar sis codis d’activació d’emergències: aturada cardiorespiratòria, infart agut de miocardi, ictus, politraumatisme, intoxicació aguda i agitació psicomotora.
 
Els Centres d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP). Un dels eixos fonamentals del Pla ha estat el desplegament dels CUAP, que han suposat un avenç molt important en l’accessibilitat i resolució de les urgències a l’atenció primària de salut. Els CUAP funcionen les 24 hores del dia, tots els dies de l’any, i per tal de millorar la capacitat de resolució disposen de serveis d’analítiques, servei de radiologia i boxos d’observació.
  
D’aquesta manera els CUAP presten una atenció de qualitat, resolutiva i molt propera al ciutadà, donant suport i complementant els equips d’atenció primària (EAP); a més, garanteixen un alt nivell en la resolució de les malalties agudes i les descompensacions cròniques a l’atenció primària, funcionen de manera coordinada i amb consultoria amb els serveis d’urgències hospitalaris i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), i alhora contribueixen d’una manera clara a la descongestió de les urgències hospitalàries.
 
Balanç de resultats.Els primers resultats de l’aplicació del Pla d’ordenació de les urgències a la ciutat de Barcelona mostren que l’any 2011 a la ciutat de Barcelona es van atendre un total de 823.828 urgències. En comparació amb les urgències ateses l’any 2007 (previ al desplegament del Pla d’ordenació) s’ha produït un increment del 7,9% en el total d’urgències ateses a la ciutat.
 
Les urgències hospitalàries ateses el 2011 han disminuït un 12,3% respecte l’any 2007, produint-se un total de 80.074 urgències hospitalàries menys; mentre que les  urgències ateses als  CUAP han augmentat un 125,5%, increment que està motivat principalment per la posada en marxa dels CUAP.
 
Cal destacar el canvi que s’ha produït en el pes de les urgències ateses pels quatre grans hospitals de la ciutat que ha passat d’atendre el 85,33% del total de les urgències produïdes l’any 2007 a un 69,3%.  El que ha permès que als grans hospitals tinguin un major pes les urgències més greus i que bona de les urgències de menor complexitat passin a ser ateses als CUAP que garanteixen un alt nivell de resolució en malalties agudes i en descompensacions de les malalties crònics.
 
Es pot posar com a exemple un dels àmbits on funciona el Pla des del seu començament –l’AIS Barcelona Esquerra– que l’any 2011 en comparació amb el 2007 ha evidenciat un augment molt important de les urgències ateses als CUAP, que han incrementat la seva activitat en l’atenció de 72.493 urgències, és a dir, una activitat 4,5 vegades més elevada que l’any 2007. D’altra banda les urgències ateses a l’Hospital Clínic han disminuït en nombre (28.455 urgències menys), fet que suposa un descens del 21,8% de les urgències ateses per aquest hospital.
 

El Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 preveu transformar el model d’atenció a les urgències per respondre millor a les demandes d’atenció immediata. L’objectiu és atendre aquestes persones en els nivells més adequats –els centres d’atenció primària per exemple–, consolidar l’atenció telefònica i, en conseqüència, reduir el volum d’urgències hospitalàries a aquelles que realment necessiten ser ateses en un hospital.
 
Per això, està previst establir un sistema comú de triatge i organitzar els serveis sanitaris d’atenció a les demandes immediates en base territorial i d’acord a les necessitats i característiques de cada zona.Departament/s

Cercador

Cercador

Destaquem

Departament

  • Responsable comunicació
    Marc Batalller