Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Es constitueix la Comissió Interdepartamental sobre Drogues

La consellera de Salut, Marina Geli, ha presidit avui la sessió constitutiva de la Comissió Interdepartamental sobre Drogues, al palau de Pedralbes. A l’acte, l’han acompanyat el director general de Salut Pública, Antoni Plasència, i el subdirector general de Drogodependències, Joan Colom.
 
La Comissió Interdepartamental sobre Drogues, presidida per la consellera de Salut, està integrada pels departaments de la Generalitat implicats, la Federació i l’Associació de Municipis, la Diputació de Barcelona, les societats científiques, la Federació d’Entitats i les associacions d’afectats.
 
L’òrgan, adscrit al Departament de Salut, té com a objectius:
1) incrementar la coordinació dels dispositius governamentals i no governamentals, 2) facilitar la implementació i el seguiment del les actuacions definides en el Pla d’acció en prevenció, i 3) acordar línies de finançament de les propostes elaborades en el marc de la Comissió.
 
Corresponen a la Comissió Interdepartamental sobre Drogues les funcions següents:
 
  • Promoure el desenvolupament coordinat d’actuacions universals, selectives i indicades adreçades als diferents grups d’edat i de risc, atenent els diferents àmbits de treball, en matèria de prevenció del consum de drogues i de les problemàtiques associades.
  • Promoure la implementació i consolidació d’estratègies de reducció de danys per a persones drogodependents.
  • Incrementar la coordinació de les accions promogudes pels dispositius governamentals i no governamentals, per tal d’optimitzar els recursos existents.
  • Propiciar la cultura de l’avaluació entre els diferents sectors professionals com a estratègia per a la millora de la qualitat de les actuacions preventives i del coneixement de l’impacte de les polítiques preventives, i el desenvolupament autòcton de la recerca bàsica, epidemiològica i clínica, en drogodependències. 
  • Fomentar la formació continuada de tots els agents implicats en l’àmbit de les drogodependències i la recerca en prevenció de la problemàtica associada al consum de drogues.
  • Implicar la ciutadania a participar de forma activa, especialment les persones drogodependents, els seus familiars i els professionals dels àmbits de la salut, de l’educació i dels mitjans de comunicació, en els projectes de prevenció del consum de drogues i de les problemàtiques que hi ha associades.
  • Estimular les actuacions de cooperació a l’Estat espanyol, la Unió Europea i els organismes internacionals relacionats amb la promoció de la salut, per a la prevenció, la reducció de danys i la reinserció, en relació amb els consums de drogues i les problemàtiques que hi ha associades.
  • Definir i promoure línies de finançament per a propostes preventives, de reducció de danys, reinserció, formació, avaluació i recerca, en relació amb la problemàtica del consum de drogues, que incorporin la perspectiva de gènere.


Departament/s

Cercador

Cercador

Destaquem