Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació crea la Xarxa de Museus d'Etnologia

  • Estarà formada inicialment per 7 museus: el Musèu dera Val d’Aran, el Museu Comarcal del Montsià, el Museu Etnològic de Barcelona, l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, el Museu Etnològic del Montseny-La Gabella, el Museu Comarcal de la Conca de Barberà i el Museu de la Pesca de Palamós 
  • La Xarxa, prevista en el Pla de Museus, permetrà coordinar les polítiques de difusió, conservació i dinamització cultural del patrimoni que gestionen aquests museus

El conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserras, ha signat avui, amb directors de diversos museus etnològics d’arreu de Catalunya, un conveni per a la creació de la Xarxa de Museus per a la Difusió del Patrimoni Etnològic de Catalunya. Aquesta és una de les primeres actuacions que desenvolupen el Pla de Museus de Catalunya, que preveu que de cada un dels museus nacionals en depenguin xarxes territorials de caire temàtic que completin el discurs i/o les col·leccions de la seu central del museu.
 
La Xarxa de Museus per a la Difusió del Patrimoni Etnològic de Catalunya estarà formada inicialment per 7 museus: el Musèu dera Val d’Aran, el Museu Comarcal del Montsià, el Museu Etnològic de Barcelona, l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, el Museu Etnològic del Montseny-La Gabella, el Museu Comarcal de la Conca de Barberà i el Museu de la Pesca de Palamós. El conveni preveu l’adhesió de nous museus a la xarxa.
 
L’objectiu d’aquest conveni és establir una xarxa que permeti articular polítiques comunes de millora de la gestió de les col·leccions, la millora dels equipaments i el desplegament de programes de treball conjunt.
 
Les actuacions que s’hauran de dur a terme es definiran mitjançant programes que s’aprovaran anualment i que es regiran per una política unitària tot respectant la diversitat de cadascun dels museus que componen la Xarxa. Aquests programes incidiran en la qualitat dels equipaments, de les pràctiques professionals i de les activitats i serveis; en la documentació i conservació de col·leccions; en la creació d’una anella cultural a través de videoconferència; en campanyes de difusió a través del butlletí electrònic i de la web del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i d’altres publicacions com l’Informatiu Museus, etc.
 
D’acord amb el conveni, el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació articularà mesures de protecció del patrimoni, difusió, formació i dinamització territorial del patrimoni etnològic contingut en els museus que componen la xarxa a través d’ajuts econòmics. Igualment, el Departament podrà subministrar l’ajut tècnic que els museus sol·licitin. Tant l’ajut econòmic com l’ajut tècnic s’hauran de fixar a través d’addendes al conveni.
 
Per a la selecció dels museus que formen la Xarxa s’han tingut en compte factors com el fet de ser museus registrats i oberts al públic, la importància de les seves col·leccions dins del patrimoni etnològic català, el fet de no formar part d’un altre museu nacional i el grau d’implicació en el territori on es troben.
 
Pla de Museus de Catalunya
 
El Pla de Museus de Catalunya, presentat el passat mes de gener, és una proposta de reorganització museística del país que té per objectiu millorar la qualitat dels centres i coordinar les polítiques dels museus nacionals amb les dels museus locals. En aquesta línia, el Pla preveu redefinir les xarxes dels museus nacionals amb criteris d’excel·lència, especialització i territorialitat.
 
El Pla de Museus preveu que de cada un dels museus nacionals en depenguin xarxes territorials de caire temàtic que completin el discurs i/o les col·leccions de la seu central del museu. Aquestes xarxes estaran compostes pels museus (que s’anomenaran museus-secció) i ens, béns, paratges o espais patrimonials museïtzats (fàbriques, monuments, jaciments arqueològics i paleontològics, parcs botànics, molins, etc.) més representatius de la seva temàtica existents en el territori. Només en podran formar part aquells museus registrats que tinguin uns estàndards de qualitat mínims.
 
Amb l’objectiu d’equilibrar la realitat dels museus nacionals i dels museus locals, en els propers tres anys (2008-2010) es destinaran 28 milions d’euros a millorar i enfortir els museus locals. Amb això, el pressupost per a museus locals l’any 2010 s’haurà incrementat un 79,74 % en comparació amb el 2007.Cercador

Cercador

Destaquem