Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El Departament de Governació oficialitza la bandera del municipi de Castellfollit del Boix

El director general d'Administració Local, Carles Bassaganya, signa la resolució per la qual es dóna conformitat a l'adopció d'aquesta bandera

L'Ajuntament de Castellfollit del Boix (Bages) ha assumit la bandera municipal, que consisteix en un fons bicolor verd fosc i groc, amb dues bandes juxtaposades, blanca i vermella. En aquesta proposta s'han incorporat els colors presents a l'escut heràldic municipal i s'han suprimit les figures que aquest conté per tal d'aconseguir una major senzillesa.
Bandera del municipi de Castellfollit del Boix

El director general d’Administració local del Departament de Governació, Carles Bassaganya, va signar la resolució per la qual es dóna conformitat a l’adopció d’aquest escut el passat 25 de novembre després que l’assessor heràldic del Departament, Armand de Fluvià emetés l’informe favorable.
 
La  finalitat dels símbols propis, que presenten trets específics d’identitat o que pertanyen a unes mateixes realitats polítiques i/o culturals, és la de donar cohesió, ressaltant els elements que són compartits, en aquest cas pel municipi, com a mecanisme d’autoafirmació, tant d’una perspectiva històrica com de futur. També és funció dels mateixos símbols mantenir viva la memòria col·lectiva, per tal d’inculcar en els ciutadans la consciència de la seva continuïtat com a poble al llarg del temps. El sentit dels símbols, tot i que vénen del passat, és la d’explicar el present i de demostrar el sentiment d’identitat del poble com a passat, present i projecte de futur.
 
El decret 139/2007, de 26 de juny, d’aprovació del Reglament dels símbols dels ens locals de Catalunya estableix que totes les comunitats humanes organitzades i les seves institucions adopten i han adoptat sempre diferents símbols i senyals com a elements representatius i identificatius. L'escut i la bandera són, a la nostra cultura i des de fa molts segles, els símbols representatius per excel·lència de tota comunitat.
 
És per això que el Departament de Governació i Administracions Públiques, com a departament competent en matèria heràldica, vol impulsar i vol accentuar la oficialització dels símbols dels municipis com a referència per sintetitzar l’existència d’una part de país, que en el fons és contribuir a la integració de cada ciutadà en el seu municipi. En el dia d’avui, a Catalunya, 671 ajuntaments tenen l’escut oficialitzat, 364 ajuntaments en tenen la bandera, 13 tenen l’emblema oficialitzat i només un ajuntament té l’himne anotat al registre de símbols.Cercador

Cercador

Destaquem