Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El Govern destinarà pisos intestats a la integració de persones amb especials necessitats econòmiques i socials

  •  Els consellers d’Economia i Finances i de Medi Ambient i Habitatge, Antoni Castells i Francesc Baltasar, i el president de Caixa Catalunya, Narcís Serra, signen un conveni de col·laboració que estableix el protocol de cessió dels pisos 
  •  Els pisos s’inclouran dins l’oferta d’habitatges tutelats de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió, que gestiona la Fundació Un Sol Món de Caixa Catalunya, i serviran per acollir col·lectius que requereixin una atenció especial
  • La Generalitat mantindrà la propietat dels pisos i la Fundació Un Sol Món de Caixa Catalunya i ADIGSA establiran una línia d’ajuts per a la seva rehabilitació 
  • L’Administració es reserva el dret de reversió automàtica dels habitatges al patrimoni de la Generalitat en cas que deixin de complir la funció d’integració social
  • Inicialment es posen a disposició de la Fundació Un Sol Món de Caixa Catalunya 5 pisos i d’aquí a final d’any se n’afegiran 10 més

Els consellers d’Economia i Finances i Medi Ambient i Habitatge, Antoni Castells i Francesc Baltasar, i el president de la Caixa de Catalunya i de la Fundació Un Sol Món, Narcís Serra, han signat avui un conveni de col·laboració a través del qual la Generalitat cedirà una part dels pisos que rep procedents d’herències intestades a la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió, que coordina la Fundació Un Sol Món de Caixa Catalunya, perquè els destini a incrementar la seva oferta d’habitatges tutelats. També han signat l’acord la directora general del patrimoni i presidenta de la Junta Distribuïdora d’Herències, Immaculada Turu, i la secretària d’Habitatge i presidenta d’Adigsa, Carme Trilla.
El conveni estableix que la Direcció General del Patrimoni informarà la Secretaria de l’Habitatge i la Fundació Un Sol Món de Caixa Catalunya dels pisos de què disposa en el territori de Catalunya que provenen d’herències intestades i que són susceptibles de ser destinats a les finalitats socials de la Xarxa. Per la seva banda, aquestes dues entitats presentaran un informe sobre les necessitats de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió, que haurà de ser analitzat per la Junta Distribuïdora d’Herències, òrgan competent per distribuir els béns dels quals la Generalitat ha estat declarada hereva, qui finalment determinarà les entitats beneficiàries dels habitatges.
Fins ara, la Direcció General del Patrimoni subhastava tots els béns dels quals la Generalitat era declarada hereva, amb la finalitat de convertir-los en diner líquid i poder-lo distribuir amb més facilitat i de forma més equitativa entre entitats de caràcter assistencial o cultural sense ànim de lucre. A partir de la signatura d’aquest conveni, una part dels pisos que rep en herència els destinarà a la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió, per tal que pugui incrementar la seva oferta d’habitatges tutelats.
 
 
Gestió dels habitatges
 
La Generalitat mantindrà la propietat dels pisos i en cedirà l’ús a les entitats de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió. La Fundació Un Sol Món de l’Obra Social de Caixa Catalunya i la Secretaria d’Habitatge, mitjançant ADIGSA, són les entitats coordinadores de la Xarxa, i hauran de vetllar perquè els habitatges assignats compleixin estrictament la finalitat d’atendre els col·lectius en situació de risc greu d’exclusió que necessiten una tutela especial. L’administració es reserva el dret de reversió automàtica al patrimoni de la Generalitat en cas que algun d’aquests habitatges deixés de complir la finalitat a la qual han estat destinats.
La Xarxa d’Habitatges d’Inclusió aplega més de 100 entitats sense ànim de lucre que fan un treball de tutela de persones amb necessitats especials, allotjant-les en habitatges  que són de la seva propietat o són cedits o llogats. La Fundació Un Sol Món de Caixa Catalunya i la Secretaria d’Habitatge, mitjançant ADIGSA, donen suport a aquestes entitats amb unes aportacions econòmiques anuals per cada habitatge de 1.200 euros. Actualment, la xarxa disposa d’uns 500 habitatges.
A més a més, la Fundació Un Sol Món de l’Obra Social de Caixa Catalunya posa a disposició de les entitats que ho requereixen una línia d’ajuts a la rehabilitació. I la Secretaria d’Habitatge col·labora en aquesta línia d’ajuts, mitjançant ADIGSA.
 
 
Comissió de seguiment
 
Per tal d’assegurar el correcte compliment d’aquest conveni per part de les entitats que gestionaran els habitatges assignats, es constitueix una comissió de seguiment que es reunirà trimestralment per fer balanç i elaborar propostes de millora. També es podran convocar reunions extraordinàries a petició de qualsevol dels seus membres. La comissió estarà presidida per la Directora General del Patrimoni i comptarà amb un representant de cadascuna de les institucions implicades: la Junta Distribuïdora d’Herències, la Secretaria d’Habitatge - ADIGSA i la Fundació Un Sol Món de l’Obra Social de Caixa Catalunya.
 
 
La implementació del conveni serà gradual. En una primera fase, la Generalitat posarà a disposició de la Fundació Un Sol Món de Caixa Catalunya cinc pisos, que serviran de test per poder valorar el funcionament de la col·laboració prevista al conveni. I, d’aquí a final d’any, es preveu que se’n podran afegir fins a 10 mésCercador

Cercador

Destaquem