Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Benestar i Família i la Fundació Mas Albornà signen un conveni per a la construcció d'un centre ocupacional a Vilafranca del Penedès

El departament finançarà amb una subvenció d'uns 3 milions euros aquest projecte, quantitat que correspon al 50% del pressupost

L'ajuntament cedirà un terreny municipal per a la construcció del nou centre a la zona d'equipaments del sector de la Girada 2

La consellera de Benestar i Família, Carme Figueras, l'alcalde de Vilafranca del Penedès (l'Alt Penedès), Marcel Esteve; i el president la Fundació Privada Mas Albornà, César Martín Núñez, han signat un conveni de col·laboració per a la construcció i la posada en funcionament d'un centre ocupacional al municipi. El nou centre permetrà el trasllat dels 58 usuaris del centre ocupacional actual i incrementar un nombre mínim de 60 places noves.

L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès formalitzarà la cessió gratuïta d'un terreny municipal a la Fundació privada Mas Albornà. En concret, una superfície de 8.163 metres quadrats, situada a la zona d'equipaments del sector de la Girada 2 de Vilafranca del Penedès. Aquest terreny té la qualificació urbanística d'equipaments comunitaris i està situat, entre el carrer del Camí de la Pedrera (antic carrer núm. 8) i amb part de vial de rotonda. A més, l'Ajuntament es farà càrrec de l'import de les despeses tributàries municipals derivades de les llicències d'obres i activitats, amb inclusió de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

El Departament de Benestar i Família cooperarà, mitjançant una subvenció extraordinària, en el finançament per a la construcció i la posada en funcionament del centre ocupacional amb un import màxim de 3.090.034,68 euros, que correspon al 50% del pressupost del projecte.

La Fundació Privada Mas Albornà construirà el nou equipament i el dotarà del mobiliari i l'utillatge necessaris per a la prestació dels serveis. També es compromet a promoure la concurrència pública per a la licitació dels contractes de construcció del centre i la dotació de mobiliari, així com a gestionar el servei d'acord amb el plec de funcionament aprovat per l'ICASS.

La Fundació Privada Mas Albornà és una institució sense ànim de lucre i al servei de l'interès general, que té per finalitat la millora, en tots els àmbits, de les condicions de vida de les persones amb disminució psíquica o malaltia mental, especialment en els de la salut, formatiu, laboral, familiar i social.Cercador

Cercador

Destaquem