Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El DURSI impulsa amb 110 mil euros el projecte Revistes Catalanes amb Accés Obert

Es tracta d'un portal digital que donarà una major difusió a la producció científica i que facilitarà als ciutadans l'accés als continguts de més de 300 publicacions

El conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, Carles Solà, la  consellera de Cultura i presidenta de la Biblioteca de Catalunya, Caterina Mieras, el president del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC), Joan Majó, el president del Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA), Rafael Español, i la directora de la Biblioteca de Catalunya, Dolors Lamarca han signat aquest matí el conveni pel qual el DURSI atorga una subvenció de 110.000 euros per al desenvolupament del projecte Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO). Després de la signatura del conveni el conseller Solà ha volgut destacar “la feina feta fins ara per les entitats implicades” i les ha esperonat a continuar en la mateixa línia “perquè treballant així sempre trobaran la implicació del DURSI”.

Gràcies a l’ajut del DURSI, CESCA i CBUC desenvoluparan un portal web per difondre amb accés obert de més de 300 revistes científiques, culturals i erudites catalanes, amb la finalitat d’augmentar-ne la visibilitat i la consulta. Els objectius del projecte RACO, que es posarà en marxa el mes vinent, són impulsar l’edició, ja que ha de permetre visualitzar a Internet les revistes d’aquelles entitats o associacions que no disposen dels mitjans necessaris per fer-ho; la difusió, a través d’un portal comú per a totes les revistes, i la preservació, ja que RACO facilitarà els instruments per a la preservació lligada al dipòsit legal dels documents electrònics, que corren el risc que es perdin per raons tecnològiques o pressupostàries.

En aquest sentit, el CESCA, com a soci tecnològic, s’encarrega de dissenyar, construir i hos­tatjar el servidor. La funció del CBUC és principalment la de captació de continguts, promoció i planificació de la recuperació retroactiva de revistes. Per la seva part, la Biblioteca de Catalunya es farà càrrec de la preservació de continguts i del disseny del marc legal, tant per a la preservació com per a l’edició.

Després de l’experiència positiva quant a recopilació i difusió de les tesis doctorals a través del servidor Tesis Doctorals en Xarxa (TDX), patrocinat també pel DURSI i coordinat pel CESCA i el CBUC, el projecte RACO neix també amb la voluntat d’oferir un espai a la xarxa que proporcioni una major difusió a la producció científica i acadèmica que es publica en revistes catalanes i que faciliti a lectors i ciutadans l’accés a continguts que o només estaven disponi­bles en la versió impresa o eren difícils de localitzar a nivell electrònic.

Sobre el Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA)

El CESCA va ser creat l’any 1991 i és un consorci públic integrat per la Generalitat de Catalunya, la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i nou universitats catalanes (UB, UAB, UPC, UPF, UdG, URV, UdL, UOC i URL). Els seus objectius se centren en tres àrees d’activitat: els serveis de càlcul d’altes prestacions, majoritàriament per a càlcul científic, però també per entorns que requereixin grans bases de dades; les comunicacions, centrades en la gestió de l’Anella Científica i del Punt Neutre d’Internet a Catalunya (CATNIX) i l’allotjament del node de RedIRIS a Catalunya, i la promoció de l’ús i els beneficis d’aquestes tecnologies. www.cesca.es, www.catnix.net, www.tdx.cesca.es

Sobre el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC)

El CBUC, constituït el 1996, està integrat per les universitats públiques de Catalunya, la Biblioteca de Catalunya i el DURSI. La seva primera activitat va ser fer el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC). A mitjans 1997 es va organitzar un programa de préstec interbibliotecari, que permet a tots els usuaris de les biblioteques del CCUC obtenir documents en diversos suports que no es troben en els fons de les seves biblioteques. Més endavant es van iniciar nous programes (compres conjuntes d’equipament, formació…) i es va elaborar el projecte de la Biblioteca Digital de Catalunya, un conjunt d’informació electrònica consultable des de qualsevol punt de la xarxa universitària. www.cbuc.es

Sobre la Biblioteca de Catalunya

La Biblioteca de Catalunya (BC), fundada el 1907, és la biblioteca nacional de Catalunya, i com a tal constitueix una peça fonamental del mapa cultural del país. És una institució nacional al servei del patrimoni, la recerca i la cooperació i un equipament a l’abast dels investigadors i de tots els ciutadans en general. La seva missió és recollir, conservar i difondre la producció bibliogràfica catalana i la rela­cionada amb l’àmbit lingüístic català, i vetllar per la conservació i la difusió del patrimoni bibliogràfic.

És un centre d’informació i documentació de referència en l’àmbit català, que actua com a servei de suport en la conservació i accés al patrimoni bibliogràfic i documental català, com a centre normatiu bibliogràfic i que promou activitats culturals adreçades a tots els ciutadans amb la finalitat d’incremen­tar la seva presència i servei a la societat.

El fons de la Biblioteca de Catalunya està format per més de tres milions de documents en diversos suports: llibres, revistes, diaris, manuscrits, partitures musicals, gravats, mapes, fotografies, enregistra­ments sonors i audiovisuals i documents en suport electrònic. www.gencat.net/bcCercador

Cercador

Destaquem