Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El conseller Nadal ha visitat avui les comarques del Pallars Jussà i el Pallars Sobirà

La Generalitat destina 32,9 MEUR a les carreteres de la zona aquest 2004

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha visitat avui les comarques del Pallars Jussà i el Pallars Sobirà on ha presidit la reunió del Consell General de Muntanya i ha visitat diversos municipis i infraestructures.

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha visitat avui les comarques del Pallars Jussà i el Pallars Sobirà on ha presidit la reunió del Consell General de Muntanya i ha visitat diversos municipis i infraestructures.

La trobada  amb els membres dels consells comarcals de muntanya ha tingut lloc a Talarn i s’han tractat qüestions com els objectius del Govern en política de muntanya i les iniciatives que té en marxa de la Comunitat de Treball dels Pirineus, actualment presidida per Catalunya.

Per aquest 2004, la Generalitat preveu destinar 32,9 MEUR  a la millora de les carreteres d’aquestes comarques. A continuació s’esmenten les actuacions més destacades.

Principals actuacions a les carreteres del Pallars Jussà i del Pallars Sobirà

 Condicionament C–13 de Tremp a la Pobla de Segur

La carretera C-13 constitueix l’anomenat Eix del Pallars i conjuntament amb el tram de la N-260 entre la Pobla de Segur i Sort, forma el principal eix de comunicació  sud-nord del Pallars Sobirà.

Característiques de l’obra:

El tram objecte de les obres està situat al bell mig del Pallars Jussà i afecta els termes municipals de Talarn, Salàs de Pallars i la Pobla de Segur. S’inicia a l’alçada de Talarn i s’acaba a la rotonda d’intersecció entre la C-13 i la N-260 (eix pirinenc), a la Pobla de Segur.

La longitud total de l’actuació és de 9,7 quilòmetres, amb una velocitat de projecte de 80 k/h. La secció estarà formada per dos carrils de 3,50 metres, i dos vorals d’ 1 metre. El pendent màxim serà del 6,5%. En total es formaran 9 interseccions en “T”.

En un primer tram de l’actuació, entre l’extrem sud de la mateixa i Salàs de Pallars, el nou traçat abandona la carretera actual en alguns trams per tal d’aconseguir uns radis que permetin una circulació més còmoda i segura. Això comporta l’execució de dos viaductes d’uns 200 metres cadascun i d’un túnel de 187 metres. En el segon tram, entre Salàs de Pallars i la Pobla de Segur, el traçat actual és prou bo, per la qual cosa l’actuació consisteix, bàsicament, en eixamplar la carretera actual.

El projecte també contempla la remodelació de la intersecció d’accés a Talarn.

Les mesures correctores d’impacte ambiental consisteixen en l’estesa de terra vegetal, hidrosembra i plantacions, així com la integració de les embocadures del túnel en el paisatge.

Estat actual i previsions:

Les obres van començar el mes d’agost de l’any passat i es preveu que s’acabin l’estiu de l’any vinent, si bé el tram més proper a la Pobla de Segur podria estar totalment enllestit a finals d’enguany. El cost de les obres és de 19,5 MEUR.

Actualment l’estat de les obres és el següent:

a)     Tram de Tremp a Salàs de Pallars: En aquest tram s’està treballant en el moviment de terres i l’execució de murs i estructures. En el viaducte 1, de l’estructura mixta, ja està muntat tot el calaix metàl·lic. En el viaducte 2 estan fets tots els fonaments i falta part de dues piles que es faran quan l’aigua del pantà baixi de nivell (setembre – octubre).

b)     Tram de Salàs de Pallars a la Pobla de Segur: En aquest tram s’ha executat tota l’esplanada i en la major part s’han estès ja dues capes d’aglomerat (falta la capa de rodadura). S’està treballant en la intersecció de Sant Joan de Vinyafrescal i en la part urbana de la Pobla de Segur.

Carretera C-28

La carretera C-28 és una altra carretera de la xarxa bàsica que va d’est a oest, des d’Esterri d’Àneu a Vielha i serveix de comunicació entre el Pallars Jussà i la Val d’Aran. Cal recordar que s’ha previst condicionar tota la C-28, fins i tot fer la variant d’Esterri i València d’Àneu durant aquesta legislatura.

Sobre la C-28 s’estan executant les obres de col·locació de barreres antiallaus a la zona situada entre el bosc de Gerdar i el refugi de les Ares. El pressupost de l’actuació és de 0,76 MEUR, Es preveu que s’acabin el proper mes d’octubre. En fase de redacció de projecte es troba la col·locació de barreres antiallaus entre el Refugi de les Ares i la Peülla, amb una previsió de cost d’1,5 MEUR.

Carretera L-504

La carretera L-504 que forma l’eix de la Vall de Cardós, va des de Llavorsí fins a Tírvía i de Tírvia a Ribera de Cardós, Ainet de Cardós, Lladorre i Tavascan. A partir de Tavascan existeixen diferents camins com el d’accés a l’estació d’esquí de la Pleta del Prat. La carretera L-504 ha estat condicionada en diferents fases, de les quals la darrera correspon al tram de la Vall de Cardós a Tavascan s’ha acabat de condicionar el passat mes d’abril amb un cost de 4 MEUR

Actualment està en fase de redacció de projecte la millora puntual de la L-504 a la zona de “la Fàbrica” a Tírvia.

Carretera L-510

La carretera L-510 forma l’Eix de la Vallferrera i va des de Tírvia a Araós i Alins i d’Alins a Áreu i la Força d’Àreu. Aquesta carretera s’assigna a la xarxa comarcal entre Tírvia i Alins. A partir d’Alins surt el camí de Tor que va fins Andorra. D’altra banda,  a partir de Tírvia surt un altre camí que va fins a Burg i Farrera.

Aquesta carretera ha estat condicionada en tres fases:

El tram d’Araós a Alins de 6,2 km va ser condicionat l’any 2001 amb un cost equivalent de 5,1 MEUR.

 El tram d’Alins a Àreu de 5,2 km està en fase d’acabament de les obres del condicionament amb un cost de 2,4 MEUR. Les obres s’acabaran a  meitat del proper mes de setembre.

 El tram d’Àreu a la Força d’Àreu. Actualment s’està en fase de redacció del projecte constructiu de la ordenació i reforç d’aquest tram d’uns 775 metres.

Accés a Tírvia

S’està redactant l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental de la millora dels revolts i accessos. Aquesta actuació té una previsió de cost d’1,2 MEUR.

Variant d’Alós d’Ísil

Actualment estan en execució les obres de la variant d’Alós d’Ísil. Cal tenir en compte que un cop passada aquesta població no hi ha continuïtat de la carretera sinó un camí que va a Montgarri. Tanmateix la construcció de la variant s’ha considerat necessària per evitar el pas dels camions carregats de fusta pel nucli d’Alós d’Ísil.

Les obres de construcció de la variant d’Alós d’Ísil van començar l’estiu de l’any passat i es preveu que s’acabin el proper mes de setembre. El pressupost de les obres és de 0,54 MEUR i l’empresa constructora és Cervós.

Reforç de la C-147

Una de les actuacions previstes és el reforçament de la carretera C-147 en el tram de 12 quilòmetres que va des d’Esterri d’Àneu fins a Alós d’Ísil. Actualment s’està en fase d’inici de la redacció del projecte  constructiu de la renovació superficial del paviment, amb una previsió de cost d’1,9 MEUR. Les obres es faran l’any vinent.

Carretera C-1412

Una altra comunicació important del Pallars Jussà està formada per la carretera C-1412 que pertany a la xarxa comarcal. La carretera C-1412 va des de l’A-2 (antiga N-II) a Calaf, fins a Ponts, i després passa pel Coll de Comiols per arribar a Tremp. Aquesta carretera constitueix la comunicació principal del Pallars Jussà (i indirectament del Pallars Sobirà) amb Barcelona.

La carretera C-1412 ha estat objecte de moltes actuacions de millora i condicionament amb les què ja està totalment arranjada. En especial cal destacar les obres de la variant de Figuerola d’Orcau i Biscarri acabades l’any passat. Una actuació complementària de l’anterior és la construcció dels nous accessos des de la nova carretera construïda fins als nuclis d’Isona i Conques. Aquesta actuació complementària es troba en fase de redacció del projecte de traçat i de l’estudi d’impacte ambiental.

Reforç de la carretera de Pont de Montanyana

La carretera C-1311 va des de Tremp fins al Pont de Montanyana passant per la Collada de Montllobar, amb una longitud d’uns 25,8 quilòmetres. S’ha previst el reforçament del ferm de tota la carretera. Aquest reforçament del ferm s’ha considerat en dues fases:

-          Tram de Tremp a la Collada de Montllobar.

Les obres de reforçament d’aquest tram de 14,3 quilòmetres es van fer l’any 2001 amb un cost de 166 MPTA.

-          Tram de la Collada de Montllobar al Pont de Montanyana.

Les obres de reforçament del ferm d’aquest tram d’11,5 quilòmetres estan actualment en execució. Les obres van començar el passat mes de maig i s’acabaran al setembre, amb un pressupost d’1,5 MEUR. L’empresa constructora és Sorigué.

 

 

 


Cercador

Cercador

Destaquem