Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Govern, rectors i estudiants creen el nou Consell de l'Estudiantat

 
·        Neix amb l’objectiu de millorar la participació i la representació estudiantil a les universitats catalanes i amb la Generalitat.
 
·        El nou ens del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) estarà format pels representants dels estudiants de les 12 universitats catalanes i un membre del Govern. Entre les seves competències, hi ha representar la veu dels estudiants universitaris.
 
·        Govern i universitaris acorden tot un seguit de mesures en favor dels estudiants d’educació superior, gràcies al grup de treball que es va constituir fa un any en el marc del CIC.


Els estudiants estaran més presents en el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), l’òrgan que reuneix Govern i universitats, gràcies a la creació del Consell de l’Estudiantat. Aquest organisme nou de representació estudiantil neix amb la voluntat de millorar la participació, la representació estudiantil i la coordinació interuniversitària a les universitats catalanes i amb l’administració.
 
Constituït com una subcomissió de la Comissió d’accés i afers estudiantils del CIC, el Consell de l’Estudiantat estarà compost pels representants dels estudiants de les universitats catalanes –presidents o portaveus dels consells de l’estudiantat o òrgan equivalent de cada universitat- més un representant del Govern, que hi exercirà de secretari.
 
Entre les competències d’aquest nou organisme hi ha debatre els temes d’interès interuniversitari que es proposin des del Govern o les universitats; coordinar els consells de l’alumnat de les universitats; representar la veu dels estudiants d’educació superior, o preparar les reunions de les comissions del CIC on hi hagi representació estudiantil.
 
La constitució del Consell de l’Estudiantat és fruit de la feina feta pel grup de treball que es va constituir fa un any en el marc del CIC amb representants dels estudiants de les universitats catalanes, dels sindicats d’estudiants i del Govern. Aquest grup de treball ha acordat tota una sèrie de mesures en favor dels universitaris, que són les que haurà de treballar, prioritzar i establir el calendari del nou organisme de representació estudiantil.
 
Aquestes mesures tenen la doble finalitat de potenciar la implicació i el sentiment de pertinença a la universitat dels estudiants en general i, a més a més, facilitar la feina dels representants estudiantils i reconèixer la seva tasca.
 
Amb aquesta intenció, es proposa que els representants estudiantils tinguin un estand al Saló de l’Ensenyament; donar informació als estudiants nous sobre els seus representants i els òrgans de govern i gestió de les universitats en el moment de la matrícula; potenciar la informació sobre les eleccions d’estudiants; elaborar una guia del representant estudiantil; o convidar els representants dels estudiants als actes institucionals de les universitats i la Generalitat.
 


Cercador

Cercador

Destaquem