Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Altres acords de Govern

La Generalitat destina 6 milions d'euros a la millora de la qualitat del subministrament elèctric
El Govern ha aprovat concedir a Endesa Distribución Eléctrica una subvenció de 6 milions d'euros per al finançament de les obres corresponents als plans de millora de la qualitat del subministrament elèctric i de control de la tensió. Aquesta subvenció s'emmarca en el conveni de col•laboració que el Govern té signat amb el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, que preveu actuacions per millorar la qualitat del servei elèctric, el control de la tensió i la neteja de marges amb aportacions de la tarifa elèctrica de l'any 2008, de la Generalitat de Catalunya i de les empreses distribuïdores.

El Govern subscriu un acord de cooperació amb el Govern de la Ciutat Autònoma de Buenos Aires
El conveni estableix la cooperació entre totes dues institucions en l'àmbit dels arxius i la gestió documental. Aquest acord inclou facilitar l'intercanvi d'informació sobre legislacions nacionals, normes tècniques i procediments de treball en l'àmbit dels arxius; informació sobre conferències, seminaris, tallers dels respectius territoris i potenciar la formació continuada dels professionals a través de l'organització de programes, formació i cursos.
Aquestes actuacions es concretaran en plans anuals de treball i projectes de realització conjunta durant els pròxims dos anys.
El Govern signa un acord de col•laboració amb l'Estat per a la protecció del patrimoni subaquàtic
El Govern ha aprovat avui signar un acord de col•laboració amb l'Estat per protegir les restes del "Triunfante", un navili enfonsat davant de les costes de Sant Pere Pescador. Segons aquest acord, el cost d'aquesta actuació es divideix entre les dues institucions, de manera que el Ministeri de Cultura aporta 59.000 euros i el Govern n‘hi aporta 62.000.
El Govern contribueix al finançament d'una nova seu de la Universitat Catalana d'Estiu

El Govern ha aprovat avui atorgar una subvenció de 310.848 euros a la Fundació Universitat Catalana d'Estiu (FUCE) per ajudar a finançar la seu del projecte Centre Transfronterer d'Estudis Pau Casals a Prada (Conflent). Aquest diners es distribuiran en tres anualitats, de la manera següent: 100.000 euros (2010), 100.000 euros (2011) i 110.848 euros (2012).
L'objectiu d'aquest projecte és adequar una seu per oferir, durant tot l'any, formació de caràcter transfronterer a estudiants d'ensenyament secundari i universitari dels Països Catalans. L'edifici que s'ha de rehabilitar data del 1923, és obra de l'arquitecte barceloní Ricard Segalà i va allotjar el músic Pau Casals durant el seu exili a Prada.
Aquesta subvenció se suma a l'acord que es va subscriure recentment entre el DIUE, l'Institut d'Estudis Catalans, la Xarxa Vives d'Universitats i la FUCE, segons el qual, les 21 universitats que integren la xarxa podran organitzar cursos monogràfics dins la Universitat Catalana d'Estiu i, paral•lelament, els cursos que organitzin la UCE i l'Institut d'Estudis Catalans a Prada podran ser reconeguts per les universitats amb crèdits docents.
El Govern atorga una subvenció de 400.000 euros a la Universitat Ramon Llull per fomentar la recerca
El Consell de Govern ha acordat atorgar una subvenció de 400.000 euros a la Universitat Ramon Llull (URL) per finançar accions de foment de la recerca. Aquest ajut és fruit d'un conveni de col•laboració entre la URL i la Direcció General de Recerca de la Generalitat signat el 2006, i que va donar lloc al seu pla estratègic de recerca per al període 2007-2010.
Des de l'any 2007, la Direcció General de Recerca fomenta l'activitat d'investigació d'aquesta universitat amb un finançament de 150.000 euros el 2007; de 250.000 euros el 2008 i de 400.000 euros el 2009. El conveni amb la URL respon a la voluntat del Govern d'impulsar la coordinació científica i tecnològica dels diferents agents catalans del sistema de recerca i innovació, un dels objectius del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI).


Cercador

Cercador

Destaquem