Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

La novel·la La Mala Dona, guanyadora del I Premi Crims de Tinta, serà traduïda a l'alemany i l'italià

· El departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, i l'editorial La Magrana obren la convocatòria de la segona edició del premi. · Es tracta del premi de novel·la negra en català amb la millor dotació econòmica i s'ha creat per commemorar els 25 anys dels Mossos d'Esquadra, la finalització del seu desplegament, per fomentar la creativitat literària en català de temes policials i per apropar la cultura i la policia.

El departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació i l’editorial La Magrana han anunciat avui en el marc de la Fira de Frankfurt que la novel·la guanyadora de Ia primera edició del premi Crims de Tinta, La Mala Dona, serà traduïda a l’alemany i l’italià.
 
La novel·la, que narra la història d’una assassina en sèrie de principis del segle XX a Barcelona i que ha estat escrita per Marc Pastor, un agent dels Mossos d’Esquadra que treballa en la policia científica, ha aconseguit en només 4 mesos arribar a la segona edició i vendre els drets a dos idiomes.
 
El premi Crims de Tinta és el guardó literari en català de novel·la negra més ben dotat i un dels pocs que patrocina una institució pública responsable del serveis de policia.
 
El premi ha estat creat pel Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, amb la col·laboració de l’editorial La Magrana i el llibreter Paco Camarasa, en l’any en que finalitza el desplegament dels Mossos d’Esquadra a Catalunya i amb la intenció de fomentar la creativitat literària en llengua catalana en aquells gèneres que tracten de temàtiques relacionades amb els àmbits competencials de la conselleria,  aprofundir en la integració social dels fets policials i apropar la cultura i la policia.
 
El Premi Crims de Tinta és un  concurs literari dedicat a la novel·la negra d’intriga i policíaca escrita en català i està adreçat a escriptors i escriptores de qualsevol nacionalitat, procedència o lloc de residència. Dotat amb 25.000 euros, pretén entroncar-se amb força dins la tradició de gènere de novel·la negre catalana, la de Rafael Tasis, Manuel de Pedrolo i Jaume Fuster.
 
Convocatòria segona edició
 
El Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i l’editorial La Magrana han obert avui la segona convocatòria del premi, les bases del qual es publicaran en els pròxims dies al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
 
El termini d'admissió d'originals d’aquesta segona edició serà a partir de l’endemà de la publicació de les bases al DOGC i fins el 15 de febrer. El premi es lliurarà coincidint amb la celebració del Dia de les Esquadres, el proper mes d’abril de 2009.
 
Les novel·les que es presentin al premi han de ser inèdites i en la seva presentació, que es podrà fer en qualsevol dels registres oficials del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, s’hi haurà d’adjuntar una declaració sobre si s'han obtingut altres premis, per la novel·la presentada al concurs.
L'obra tindrà una extensió entre 150 i 300 DIN A-4, escrits per una cara, a doble espai amb lletra Times New Roman de cos 12, en format rtf, Windows 97, Windows 2000 o XP. Els originals s'hauran de presentar en tres exemplars degudament enquadernats, afegint-hi a més una còpia de la novel·la en disquet o CD informàtic.
Les obres poden estar firmades per l'autor amb pseudònim. En aquest darrer cas, s’haurà d’incloure una plica apart i identificada amb el pseudònim, si s'escau, i el títol de la novel·la, amb les seves dades biogràfiques, número de DNI o passaport, adreça postal, telèfons i adreça electrònica.
També caldrà una declaració jurada en la qual es manifesti que els drets de la novel·la són lliures a tot el món. Si l'autor/a pretén que l'obra sigui divulgada sota pseudònim, en el cas que li sigui atorgat el premi, ho haurà de fer constar expressament a la plica.


Departament/s

Cercador

Cercador

Destaquem