Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El Govern acorda el traspàs de diverses carreteres a les diputacions de Barcelona i Lleida

 
 
  • Es preveu que s’inverteixin 342 milions d’euros en els pròxims 15 anys per millores a la xarxa viària
  • Aquest conveni s’emmarca en el desenvolupament de la Llei de carreteres aprovada el juliol de 2009, que clarifica les competències de cada administració sobre la xarxa viària local i comarcal

 
El Govern ha acordat avui signar dos convenis, amb la Diputació de Barcelona i la Diputació de Lleida, per al traspàs a la Generalitat de les carreteres que pertanyen a la xarxa comarcal i la cessió a les diputacions de la titularitat de les carreteres de funcionalitat local. Així mateix, aquests convenis preveuen la inversió de prop de 342 milions d’euros en els pròxims 15 anys en actuacions de millora a la xarxa viària d’ambdues demarcacions.
 
Aquests convenis s’emmarquen en el desenvolupament de la Llei de carreteres, que clarifica les competències de cada administració sobre la xarxa viària local i comarcal. Suposen l’adaptació a la nova llei dels anteriors convenis que la Generalitat va subscriure amb la Diputació de Barcelona, el 2006, i la Diputació de Lleida, el 2007. Aquests documents establien llavors una delegació de la gestió de les vies locals, mentre la nova legislació ja preveu el traspàs de la titularitat.
 
Els acords d’avui comporten que la Generalitat traspassarà a la Diputació de Lleida 187 quilòmetres de carreteres locals i assumirà 165 quilòmetres de carreteres comarcals. D’altra banda, el Govern traspassarà a la Diputació de Barcelona 157 quilòmetres d’una vintena de carreteres locals. En el primer conveni sobre traspassos amb la Diputació de Barcelona, la Generalitat ja va assumir la xarxa comarcal que gestionava l’ens supramunicipal.
 
Pròximament, es preveu l’adaptació del conveni subscrit entre la Generalitat i la Diputació de Tarragona el 2006. Quant a la xarxa viària gironina, el Govern i la Diputació ja van formalitzar, l’any passat, l’acord de traspassos a partir de la nova legislació. 
 
Demarcació de Barcelona
 
Segons els convenis aprovats avui, la Generalitat traspassarà a la Diputació de Barcelona la titularitat de 157 quilòmetres de 22 carreteres de funcionalitat local d’aquest àmbit. Corresponen a les carreteres del quadre següent:

.

 
Inversió de 300 milions d’euros en 15 anys
 
L’acord aprovat avui també preveu el desenvolupament d’actuacions de millora a la xarxa viària barcelonina, amb una inversió global de 300 milions d’euros per a un període de 15 anys. Les obres a executar es concretaran mitjançant un Pla anual d’actuacions de millora en carreteres locals, amb una inversió de 20 milions d’euros cada any, que finançaran la Generalitat i la Diputació al 50%.

Demarcació de Lleida
 
El conveni corresponent a la xarxa viària lleidatana estableix que la Generalitat cedirà a la Diputació la titularitat de 187 quilòmetres de 22 carreteres locals i n’assumirà 165 de 17 carrereteres comarcals. 

.

.

 
Pla de millora a la xarxa viària
 
El conveni recull també diverses línies d’actuació per a la millora de la xarxa viària lleidatana, que comportaran una inversió total de 41,8 milions d’euros per a un període de cinc anys. Aquests eixos són els següents:
 
  • Programa de millores a les carreteres titularitat de la Diputació de Lleida, amb una inversió anual de 6 milions d’euros, que finançaran al 50% la Generalitat i l’ens supramunicipal
  • Pla de millora de camins, amb una inversió anual de 2 milions d’euros, dels quals la Generalitat aportarà 1,5 milions i la Diputació, els 0,5 milions restants.
  • Complementàriament, cal incloure aquests projectes:
  • Obres de millora del ferm i de senyalització a la C-230a, entre Sudanell i Llardecans
  • Millora del camí entre Torres de Segre i Castelldans, amb una inversió prevista d’1,8 milions d’euros, que aportarà la Generalitat.
  • Millora de la senyalització d’orientació a la xarxa local de carreteres.
 
Classificació de la xarxa viària
 
Paral·lelament al procés de transferències, la Generalitat ha classificat la xarxa viària segons la seva funcionalitat en diferents categories –xarxa bàsica, comarcal i local – per tal d'orientar la planificació de les actuacions viàries en els propers anys. En aquest sentit, el Pla d'infraestructures del transport de Catalunya defineix també aquestes categories.
 
De la mateixa manera que ja s'ha efectuat el traspàs a la Generalitat de les carreteres de la xarxa bàsica gestionades per les diputacions, ara es continua el procés amb la transferència de les carreteres que les diputacions gestionen i pertanyen a la xarxa comarcal. Per la seva banda, les diputacions podran assumir aquelles carreteres que, per la seva funcionalitat local, poden ser gestionades d'una manera més pròxima i eficaç.


Cercador

Cercador

Destaquem