Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El conseller Nadal visita la T-331 entre Ulldecona i Vinallop un cop ha entrat en servei el seu condicionament

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha visitat avui la T-331 entre Ulldecona i Vinallop (Tortosa), un cop ha entrat en servei el seu condicionament. L’actuació ha permès eixamplar i millorar el traçat d’aquesta via per tal d’afavorir la seguretat i la fluïdesa del trànsit, així com les comunicacions en aquest entorn. Les obres, que finalitzaran aquest estiu, han abastat 20 quilòmetres i han comportat una inversió de 21,6 MEUR. El conseller Nadal també ha visitat el pont en construcció sobre el riu Ebre que unirà Sant Jaume d’Enveja i Deltebre.
Visita del conseller a la T-331

Condicionament i nova variant de la T-331
 
El conseller Joaquim Nadal, ha visitat la T-331 entre Ulldecona i Vinallop (Tortosa), acompanyat dels alcaldes d’aquest àmbit, amb motiu de la recent posada en servei del seu condicionament. Aquesta actuació integral ha dotat la carretera d’una calçada més ampla i un millor traçat i ha inclòs la construcció d’una variant a Santa Bàrbara que evita el pas per l’interior del nucli urbà. Els treballs, que ara es duran a terme fora de la calçada i conclouran durant l’estiu, han abastat un total de 20 quilòmetres de longitud i han significat una inversió de 21,6 MEUR.
 
El tram en què s’ha actuat s’inicia a la rotonda final de la variant d’Ulldecona i finalitza a un quilòmetre de la connexió amb la C-12 a Vinallop (Tortosa). L’obra ha abastat els municipis d’Ulldecona, el Godall, la Galera, Freginals, Santa Bàrbara, Masdenverge i Tortosa. Els treballs han consistit principalment en l’eixamplament de la carretera dels 6-7 metres que tenia als 9 metres actuals –amb dos carrils de circulació de 3,5 metres i vorals d’1 metre cadascun– i en la millora del traçat de la via.

Les obres van començar l’estiu de 2008; l’abril passat es va obrir al trànsit la variant de Santa Bàrbara i el 22 de juny passat, va entrar en servei la resta del recorregut, així com la millora de la calçada de la travessera de Santa Bàrbara.
 
Així, en aquesta actuació, es poden distingir els trams següents:
  • Ulldecona – Santa Bàrbara: En aquest tram, s’ha eixamplat la calçada i s’ha suavitzat algun revolt, alhora que s’ha executat una petita variant de traçat a la zona de les Ventalles. En aquesta zona, també s’ha construït un pas inferior per a vianants i s’ha format una intersecció en forma de T, amb un tercer carril per als girs a l’esquerra.
  • Variant de Santa Bàrbara: Discorre per l’est del nucli urbà i té una longitud de 2 quilòmetres i una amplada de 9 metres. Tres rotondes faciliten les connexions de la variant amb el nucli urbà i la xarxa viària de la zona: una inicial a la T-331 al sud de la població, que ja existia i que s’ha adaptat; una altra en l’encreuament amb la T-350 (carretera de Masdenverge), i la tercera, al final de la variant, per a connectar novament amb la T-331. El primer giratori té 40 metres de diàmetre i els altres dos, 60 metres. La variant va entrar en servei l’abril passat.

  • Travessera de Santa Bàrbara: Les obres han inclòs un conjunt de tasques de millora a la travessera, d’1,7 quilòmetres de longitud –dels quals 700 metres són urbans i 1 quilòmetre correspon a la rehabilitació de la carretera antiga. Les principals actuacions que s’han dut a terme a la travessera són la renovació del paviment, la formació de vorades i la millora dels elements de drenatge.
  • Santa Bàrbara – Vinallop: A més de l’eixamplament de la calçada en aquest tram, cal remarcar la construcció d’un pont per a creuar el barranc de la Baiot, prop de Vinallop, de 30 metres de longitud. Així mateix, s’ha remodelat l’accés al polígon industrial Barranc de Lledó per tal de millorar-hi la seguretat viària; s’ha substituït la rotonda de petites dimensions que hi havia per una intersecció en T, amb carrils d’acceleració, desacceleració i d’espera per als girs a l’esquerra.
Últimes tasques fora de la calçada
 
A partir de l’entrada en servei d’aquesta actuació, en els pròxims mesos es continuarà treballant fora de la calçada; per exemple, en la formació de cunetes, camins i accessos i en els últims treballs a dos passos inferiors. Es preveu que aquestes tasques conclouran durant l’estiu. Finalment, cal indicar que l'any vinent s'executaran els treballs de revegetació per integrar la carretera en l’entorn, que corresponen a un projecte independent, amb una inversió prevista de 500.000 euros.

Visita al pont

Nou pont sobre l’Ebre
 
Posteriorment, el conseller ha visitat les obres del nou pont sobre l’Ebre que unirà Sant Jaume d’Enveja i Deltebre, juntament amb els alcaldes d’aquests municipis, Joan Castor i Gervasi Aspa, un cop s’ha completat la col·locació de la part metàl·lica del tauler de l’estructura. Aquest pont permetrà transformar la mobilitat en aquest entorn, ja que evitarà el recorregut actual de 20 quilòmetres per carretera passant per Amposta  i esdevindrà una alternativa al pas de barca.
 
El tauler del pont, col·locat
 
El pont que s’està construint és de tipus penjant, té una longitud de 250 metres i una amplada de 19,3 metres i respon a un disseny singular i integrador amb l’entorn. Les obres van començar el juny de 2008 i compten amb una inversió de 17,9 MEUR. Dimecres passat, es va dur a terme l’operació de transport, hissat i col·locació del tram central del tauler, de 63 metres de longitud, 19,3 d’amplada i 530 tones de pes.
 
Un cop completada la col·locació d’aquest tram i soldat als laterals, les tasques que s’executaran a partir d’ara corresponen a: enfilat dels cables del pont a través del tauler i del cap de les pilones i primera fase de tensat, formigonat de la llosa del pont per fases, amb successives etapes de retensat de cables. Finalment, s’efectuaran la pavimentació i els acabats del pont. Es preveu que els treballs concloguin a finals de l’estiu.
 
Mobilitat i ús ciutadà
 
La nova estructura acostarà dues poblacions properes però separades pel riu i afavorir el desenvolupament econòmic de la zona, alhora que també permetrà potenciar els valors del Delta. Aquest pont, d’altra banda, s’insereix en la futura Anella del Delta, una anella viària i de carrils bici concebuda per tal d’equilibrar la vialitat dels dos hemideltes, tot dotant-los d’una bona infraestructura de comunicació entre tots els seus nuclis urbans. A més, facilitarà la creació d’un itinerari en bicicleta que apropi la natura a la ciutadania.
 
A més de la millora en les connexions i la mobilitat, el DPTOP ha concebut el nou pont com una obra singular, harmoniosa amb el Delta. La voluntat que el pont convidi també al passeig i a l’ús ciutadà es reflecteix en la seva amplitud i en el tractament amb què ha estat dissenyat. Així, la plataforma es dividirà en dos espais ben diferenciats; un per als vehicles i un altre per als vianants i ciclistes.
 

Nou pont sobre l'Ebre

La calçada per als vehicles tindrà una amplada de 8 metres, amb un carril per a sentit de la circulació de 3,5 metres per a la circulació de vehicles  i dos vorals de 0,5 metres. La part del pont per als vianants tindrà 7,8 metres d’amplada i comptarà amb una vorera, un espai per al descans i un carril-bici.
 
Aquesta zona de descans adoptarà unes ondulacions que volen recordar l’estela  de la barcassa sobre la superfície del riu en travessar-lo. Així mateix, es preveu una àmplia superfície en la barana que permeti al vianant recolzar-se còmodament per a contemplar el riu i el seu entorn. 
 
Connexions i urbanització de l’entorn
 
A més de la construcció de l’estructura, els treballs també comprenen la formació dels vials i elements de connexió corresponents, així com la urbanització de l’entorn, tasques que actualment estan en fase avançada. En aquest sentit, s’estan finalitzant dues rotondes, una a cada costat del pont, per a connectar amb la vialitat de Sant Jaume d’Enveja i de Deltebre, respectivament.
 
 Variant de Sant Jaume d’Enveja
 
D’altra banda, el DPTOP preveu licitar el proper hivern la Variant de Sant Jaume d’Enveja. Aquesta variant tindrà com objectiu principal completar i millorar l’accesisbilitat al nou pont en el marge dret del riu.
 
La variant, que forma part de l’anell viari del Delta, s’iniciarà amb la rotonda en construcció que connecta els accessos al pont en el marge dret de l'Ebre, i tindrà el seu punt final, a la intersecció amb la TV-3403, de manera que tingui continuïtat cap Amposta.
 
Tindrà una longitud aproximada d’1 quilòmetre i una secció formada per dos carrils de 3,5 metres i dos vorals d’1 metre. Es preveu que comporti una inversió d’uns 2,7 MEUR .  
 
Adequació de barreres seguretat a la  C-12
 
El conseller Nadal ha anunciat també la licitació, que avui publica el DOGC, de les obres que permetran actuar en les barreres de seguretat de la C-12 al llarg de 87 quilòmetres de longitud, des de Tortosa fins a Flix, al límit amb la demarcació de Lleida. Aquests treballs es liciten per un import de 2,6 MEUR.
 
En conjunt, es tractaran uns 40 quilòmetres de barrera de seguretat, amb l’adequació de les barreres existents i la col·locació de noves barreres en terraplens on fins ara no n’hi havia. Així mateix, s’instal·laran en els punts que ho requereixen, faldons de protecció per a motoristes, que sumen una longitud de prop de quatre quilòmetres. En paral·lel, es milloraran les proteccions laterals en diversos ponts.
 
Les obres s’adjudicaran la tardor vinent i començaran durant el primer semestre de 2011, amb una durada prevista de cinc mesos.Cercador

Cercador

Destaquem