Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

L'agència ACC1Ó impulsa la creació de l'Aliança Tecnològica de Catalunya

 • El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, ha signat avui el conveni entre el Departament i els màxims representants dels Centres Tecnològics Avançats (CTAs) d’ASCAMM, BARCELONA DIGITAL, BARCELONA MEDIA, CETEMMSA, CTM i LEITAT que permetrà iniciar la creació d’aquesta unitat conjunta que integra els agents amb un nivell similar de massa crítica i d’impacte en el sistema català d’innovació.
 • L’objectiu és generar un mercat tecnològic català que aporti competitivitat i valor afegit a les empreses. Aquesta aliança, que neix amb la intenció d’integrar més centres TECNIO en el futur, permetrà una millor eficiència dels recursos, la valorització de les tecnologies generades pels diferents centres, la formació tecnològica i l’impuls a la internacionalització de projectes individuals i col·lectius dels centres.
 • La creació de l’Aliança Tecnològica de Catalunya s’emmarca en el Pacte Nacional de Recerca i Innovació, que preveu la reordenació del sistema d’innovació català, i també en el Pla de Recerca i Innovació 2010-2011, aprovat recentment, per potenciar el creixement i elevar el nivell d’R+D i de transferència tecnològica dels centres existents, per tal de disposar de centres d’excel·lència capaços de competir en el mercat global.
 • Els CTAs de la xarxa TECNIO van facturar l’any passat 44,70 milions d’euros. En total, compten amb una plantilla de més de mig miler de treballadors, dels quals el 71% són titulats universitaris –principalment enginyers– i el 21% són Doctors.

El Departament d’Innovació, Universitats i Empresa crea l’Aliança Tecnològica de Catalunya per enfortir el sistema d’innovació català, incrementar la valorització de la transferència tecnològica i impulsar la seva internacionalització. L’aliança, integrada pels Centres Tecnològics Avançats (CTA’s) de TECNIO, neix amb la voluntat d’integrar paulatinament altres agents de la xarxa que assoleixin els requisits necessaris obtenint un nivell similar de massa crítica i d’impacte en el sistema català d’innovació.
 
El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, ha formalitzat avui l’acord de col·laboració amb els representants dels Centres Tecnològics Avançats de la xarxa TECNIO. format per ASCAMM, BARCELONA DIGITAL, BARCELONA MEDIA, CETEMMSA, CTM i LEITAT, per iniciar el procés per crear aquesta unitat conjunta i maximitzar l’eficiència del sistema d’innovació. Han signat el conveni el president d’ASCAMM, Antoni Peñarroya; el president de Barcelona Digital Centre Tecnològic, Antoni Massanell; el president de Barcelona Media Universitat Pompeu Fabra, Joan Josep Moreso; el president de CETEMMSA, Pere Merino; el president del CTM Centre Tecnològic, Manel Rosell, i el president de l’Associació Acondicionamiento Tarrassense (LEITAT), Eusebi Cima.   
 
La creació de l’Aliança Tecnològica de Catalunya s’emmarca en el Pacte Nacional de Recerca i Innovació, que preveu la reordenació del sistema d’innovació català, i també en el Pla de Recerca i Innovació 2010-2011, aprovat recentment, per potenciar el creixement i elevar el nivell d’R+D i de transferència tecnològica dels centres existents, per tal de disposar de centres d’excel·lència capaços de competir en el mercat global.
 
Mercat tecnològic català
La marca TECNIO, impulsada per l’agència ACC1Ó, integra els principals agents experts en investigació industrial aplicada de Catalunya i té la missió de consolidar i potenciar el model de transferència tecnològica per generar un mercat tecnològic català que aporti competitivitat a l’empresa i valor afegit als seus projectes, esdevenint, així, un trampolí de projecció exterior.
 
Les entitats signants del conveni han obtingut el reconeixement com a Centres Tecnològics Avançats i es configuren com els elements de més massa crítica i capacitat de gestió de projectes tecnològics complexos del sistema català d’innovació.
 
Aquests centres han experimentat una extraordinària evolució en els darrers anys, amb taxes de creixement anual del 20-30%, la qual cosa indica una positiva sofisticació de la demanda tecnològica empresarial a Catalunya. Concretament, els CTA’s de la xarxa TECNIO van facturar l’any passat 44,70 milions d’euros. En total, compten amb una plantilla de més de mig miler de treballadors, dels quals el 71% són titulats universitaris –principalment enginyers– i el 21% són Doctors.
 
Els aspectes fonamentals d’integració se centren en l’organització, les tecnologies generades pels diferents centres, la formació tècnica i directiva i, finalment, l’impuls a la internacionalització de les activitats individuals o col·lectives dels centres.
 
En particular, els compromisos que assumeixen els CTA’s passen per:
 
 • Permetre l’augment de facturació especialment de les empreses catalanes o ubicades a Catalunya, amb especial atenció a la creació de teixit tecnològic entre la petita i mitjana empresa catalana.
 • Créixer en capacitat científica i d’investigació industrial, aglutinant capacitats preexistents a la universitat i als centres de recerca, mitjançant la consolidació d’aliances estratègiques amb grups d’investigació i amb els centres de recerca aplegats sota la Institució CERCA.
 • Enfortir el sistema d’innovació català, actuant com a elements motors dels respectius sistemes d’innovació locals, generant de forma sistemàtica noves empreses de base tecnològica, impulsant la valorització de tecnologies catalanes, contribuint a l’atracció d’inversió estrangera, establint lligams d’arrelament de les empreses multinacionals que operen a Catalunya, així com constituint nuclis d’alta tecnologia amb petites i mitjanes empreses, en la frontera de la investigació industrial.
 • Impulsar la innovació i contribuir al desenvolupament econòmic específic del territori on es troben ubicats.
 • Potenciar el sistema català d’innovació, especialment mitjançant l’impuls de la denominació TECNIO, aglutinadora de totes les entitats de recerca aplicada catalanes, per tal d’aconseguir una imatge comercial tecnològica comuna, visible i reconeguda internacionalment.
 • Facilitar la col·laboració i integració de Centres Tecnològics d’un caràcter més sectorial o territorial en els Centres Tecnològics Avançats, mitjançant l’establiment d’acords estables o la creació de consorcis per afrontar projectes complexos d’investigació industrial.
 • Atraure recursos europeus, mitjançant la participació i el lideratge sistemàtic de consorcis d’àmbit europeu, arrossegant empreses catalanes, per tal d’assolir els objectius del Pacte Nacional per la Recerca i la Innovació quant als retorns que rep Catalunya del VII Programa Marc.
 • Atraure talent internacional, en especial de tecnòlegs i científics que permeti reforçar l’estat de l’art de la tecnologia a Catalunya i, alhora, establir vincles permanents amb centres tecnològics i de recerca, i universitats líders a nivell internacional
 Cercador

Cercador

Destaquem