Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El DPTOP licita les obres de construcció del Centre Intermodal del Baix Llobregat

 
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha iniciat avui el procés de licitació de les obres de construcció del Centre Intermodal del Baix Llobregat. El nou centre:

·        Abastarà una àrea de 47.000 m2 i serà  un gran intercanviador intermodal, que facilitarà l’enllaç entre el TAV, Rodalies, Mitja Distància, la connexió ferroviària amb l’aeroport del Prat i les línies de metro L1, L2 i L9, així com amb diferents línies d’autobús
 
·        Serà un dels tres nusos de connexió del TAV amb la xarxa de transport públic de la RMB, juntament amb Sants i La Sagrera, i donarà servei a uns 17 milions de passatgers el 2025
 
 • S’estructurarà a partir d’un gran edifici singular amb forma el·líptica que substituirà l’estació actual de Rodalies del Prat de Llobregat, amb un vestíbul comú de 8.750 m2
 
 • Oferirà un nou espai en superfície de 18.100 m2, contigu al nou edifici, dissenyat prioritàriament per donar servei al transport públic viari, taxis i autobusos, així com per a parades de curta durada
 
 • Disposarà d’un nou aparcament soterrat per a vehicles privats amb capacitat per a 604 cotxes, sota l’espai destinat al transport públic viari
 
 • L’actuació es licita avui per un import de 80 MEUR amb la previsió que les obres s’iniciïn durant el segon semestre d’enguany i es pugui finalitzar el 2013

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) publica avui l’anunci mitjançant el qual s’inicia la licitació de les obres de construcció del nou Centre Intermodal del Baix Llobregat, amb un pressupost de 80 MEUR i un termini de 34 mesos. Es preveu adjudicar les obres durant el tercer trimestre d’enguany, per tal que les obres puguin començar aquest any.
 
El nou centre serà un dels principals nusos de transport públic intermodal de la regió metropolitana de Barcelona per la seva ubicació estratègica, atès que permetrà la connexió entre la línia del TAV, els serveis ferroviaris de rodalies i mitja distància, l’enllaç amb l’aeroport de Barcelona, el Metro (L9, L2 i L1,), i el transport públic col·lectiu per carretera, amb connexió amb els principals eixos viaris d’aquesta àrea com ara la C-31 i C-32 . Així, es configura com un punt especialment estratègic en la xarxa de transport públic del territori, com també ho són ara l’estació de Sants i, en el futur, La Sagrera TAV, a Barcelona.
 
Se situarà al límit nord del casc històric del Prat de Llobregat, en una àrea amb un important creixement urbanístic previst que donarà continuïtat al nucli urbà cap al nord. Aquest emplaçament coincideix amb el de l’actual estació de Rodalia del Prat de Llobregat. Es preveu que el nou centre intermodal doni servei a 17 milions de viatgers l’any 2025.
  
Un nou centre intermodal en 47.000 m2
 
L’actuació que ara es licita comprèn una superfície global de 47.000 m2, on es construiran les noves infraestructures i accessos per als viatgers, així com els trams de connexió entre els diferents modes de transport, la urbanització de l’entorn i la creació de nous vials per a garantir la comunicació viària del centre.
 
El nou centre intermodal s’estructurarà a partir d’un gran edifici amb un disseny singular, sobre la línia ferroviària convencional i d’alta velocitat, a l’altura de l’actual estació de Rodalies del Prat de Llobregat. Des del nou edifici s’accedirà a les andanes de l’estació ferroviària d’ambdues línies, i també a les línies de metro previstes (L9, actualment en construcció, el futur perllongament de l’L2 de Sant Antoni a Parc Logístic - fent ús d’un tram de la infraestructura de l’L9 - i el futur perllongament de l’L1 des d’Hospital de Bellvitge).
 
A l’exterior, l’edifici quedarà envoltat per dues àrees diferenciades per a garantir l’accessibilitat del trànsit rodat, d’una banda, i dels vianants, de l’altra. Així, al costat oest, es crearà una gran àrea rectangular preferentment destinada al transport públic rodat, de manera que acollirà la parada de les línies d’autobusos regulars i discrecionals, taxis, i espais previstos per parades de curta duració. Sota aquesta àrea, es construirà un aparcament per a vehicles privats soterrat. D’altra banda, a la banda est de l’edifici la futura urbanització comprèn habilitar un gran corredor de vianants per a facilitar la mobilitat a peu, amb voreres, àrees enjardinades, i diferents elements de mobiliari urbà per al descans i comoditat dels ciutadans.

Així, les obres que ara es liciten comprenen les següents actuacions:
 
 • Nou edifici singular: els treballs inclouen la construcció d’un nou edifici singular que substituirà l’actual estació de Rodalies del Prat de Llobregat. El seu disseny va ser escollit en un concurs d’idees del qual va resultar guanyador el projecte presentat per una UTE integrada entre d’altres per l’arquitecte César Portela.  L’estació, tindrà forma el·líptica, amb eixos de 98 i 77 metres en planta i una altura de prop de 21 metres. Serà un ambient únic i diàfan,  que permetrà l’entrada de llum natural mitjançant un òcul central de 30 metres de diàmetre al centre de la coberta, i façanes de vidre. Tindrà 6 accessos des de carrer que permetran la comunicació directa, o mitjançant escales i ascensor, a un gran vestíbul de 8.750 m2 de superfície. Aquí se situaran les màquines expenedores de bitllets, les barreres tarifàries, l’atenció al client, així com serveis i seients per als viatgers. Des d’aquí, s’enllaçarà amb les andanes del TAV i amb els serveis ferroviaris de Rodalies i Mitja Distància, mitjançant escales i ascensors. També es podrà connectar amb l’L9 i amb els futurs perllongaments de l’L1 i l’L2. D’altra banda, el nou edifici acollirà també una àrea amb cafeteria, restaurant i altres serveis, que es disposaran en dues plantes.   El procés constructiu i la planificació de les obres s’han dissenyat perquè els treballs siguin compatibles amb el manteniment del servei ferroviari de Rodalies de l’estació actual del Prat de Llobregat i les necessitats de mobilitat dels viatgers. En aquest sentit, cal tenir en compte que els sistemes constructius proposats preveuen recolzar parcialment el nou edifici sobre la llosa de cobriment del soterrament ferroviari de les línies convencional i d’alta velocitat.
   
 

 • Àrea de parada d’autobusos i taxis: a la banda oest del nou edifici singular, s’habilitarà una nova àrea de 18.100 m2per afavorir l’accessibilitat viària, i l’intercanvi entre el transport per carretera i els serveis ferroviaris. La nova àrea serà rectangular i s’ubicarà en superfície. Serà un gran espai per a l’ús ciutadà, que acollirà també els principals serveis de transport públic per carretera. Així, s’habilitaran 8 parades per a les línies d’autobusos regulars i discrecionals, cobertes amb marquesines i, al costat més proper a l’edifici, s’habilitaran 26 places de taxi. En aquesta àrea també hi hauran 14 aparcaments privats per parades de curta durada, 3 espais per a parades d’emergència, 113 places per a motocicletes i 40 places per a bicicletes. L’accessibilitat a peu des d’aquest espai amb el vestíbul de l’edifici es resol mitjançant un ascensor i dues rampes perimetrals que discorren pel contorn interior de l’edifici, una de les quals està adaptada a PMR i l’altra connecta amb el vestíbul mitjançant escales fixes i mecàniques.
 • Aparcament de vehicles privats: sota aquesta àrea destinada al transport rodat, i parcialment recolzat sobre la llosa del soterrament ferroviari, es construirà un aparcament soterrat per a vehicles privats, amb capacitat per a 604 places per a cotxes, 122 places per a motocicletes i 180 places per a bicicletes, distribuïdes en tres nivells. El nivell superior, el més gran, quedarà a la mateixa cota que el vestíbul de l’edifici de viatgers, i es comunicarà amb ell mitjançant un accés soterrat directe que es configura com un gran passeig central que discorrerà longitudinalment al llarg de tot el pàrquing i es perllongarà dins l’edifici. La comunicació amb l’exterior es farà mitjançant 3 accessos amb ascensors i escales. Pel que fa als dos nivells inferiors del pàrquing, ocuparan una superfície més reduïda, al costat del soterrament ferroviari a la banda mar.

 • Accessos viaris, ferroviaris i vials de connexió: l’actuació comprèn també la construcció de nous vials per a donar continuïtat a la vialitat existent,  i permetre la connexió del centre intermodal amb la C-31 i amb la xarxa viària urbana. El trànsit a l’entorn de la futura estació s’ordenarà a partir de dues grans rotondes, situades a la banda muntanya, al sector on es preveu el desenvolupament urbanístic futur.
 • Connectat i adaptat: l’actuació també inclou la connexió dels diferents espais que conformaran aquest centre intermodal (entorn urbà, vestíbuls i andanes), que estaran adaptats a persones amb mobilitat reduïda, a peu pla o mitjançant rampes, escales fixes i mecàniques i 16 ascensors en total, comptant tots els espais (aparcament, edifici i estació de l’L9).
 Més informació de l'actualitat del DPTOP al bloc http://blocs.gencat.cat/ptop
 
 
 
 Cercador

Cercador

Destaquem