Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

La directora de l'Agència de Residus de Catalunya ha participat en la jornada de portes obertes de la deixalleria comarcal de Sort

 
Les deixalleries són una eina clau en la recollida selectiva dels residus municipals
 
El model català de gestió de residus municipals es fonamenta en la prevenció dels residus i la màxima recuperació de materials
 
La directora de l’Agència de Residus de Catalunya, Genoveva Català, acompanyada pel president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Xavier Ribera, ha participat aquest matí en la jornada de portes obertes de la deixalleria comarcal de Sort.
 
L’equipament és titularitat del Consell Comarcal del Pallars Sobirà i donarà servei als 5.490 habitants dels municipis d’Alins, Baix Pallars, Esterri de Cardós, Farrera, Lladorre, Llavorsí, Rialp, Soriguera, Sort, Tírvia i Vall de Cardós. La deixalleria s’organitza al voltant d’una esplanada de circulació on hi ha col·locats els contenidors, l’oficina i la resta d’elements necessaris per a la recollida selectiva dels diferents residus que hi arribin. L’Agència de Residus ha atorgat 159.149 euros al Consell Comarcal, mitjançant les ordres d’ajut de diverses anualitats destinades a la implantació de deixalleries, per a la seva construcció.
 
Actualment, el servei de deixalleria ja no és només un complement als sistemes de recollida selectiva, sinó que ha esdevingut una peça clau en tot l’engranatge de la gestió de residus a Catalunya: ofereix un servei de qualitat, facilita la participació dels usuaris i, per tant, millora els nivells de recuperació i reciclatge dels residus municipals (especialment d’aquells materials continguts en els residus voluminosos, d'aparells elèctrics i electrònics, oli de cuinar, fusta, restes de pintura, etc.). Així, la deixalleria és una instal·lació que permet assolir nivells més alts de recollida selectiva i que també pot prestar tasques de suport al servei municipal de recollida de residus. Actualment, a Catalunya hi ha més de 300 deixalleries en funcionament.
 
El model català de gestió de residus municipals es fonamenta a generar menys residus i obtenir més recuperació. L’objectiu és aprofitar el màxim de materials recuperables que puguin retornar al cicle productiu, amb el consegüent estalvi d’energia i matèries primeres que això suposa, i tractar tots els residus abans que arribin al seu destí final. A Catalunya, l’any 2008, va continuar la tendència a l’increment de la recollida selectiva dels residus municipals, que es va situar en el 34,4% dels residus generats a les llars catalanes. En concret, a la comarca del Pallars Sobirà, es van recollir selectivament el 29,4 % dels residus municipals generats.


Cercador

Cercador

Destaquem