Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El Govern i el sector acorden el Pla integral d'arts escèniques i musicals per a tots els públics

  • Té com a objectiu la millora general de les condicions de producció, exhibició i distribució de l’espectacle per a tots els públics a Catalunya
  • El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació hi invertirà 17 milions d’euros en quatre anys

El conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserras; el secretari de Cultura, Eduard Voltas, i el president de l’Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics, Jordi Cartanyà, han presentat avui el Pla integral d’arts escèniques i musicals per a tots els públics. El Pla, que és fruit del consens entre el Govern i el sector, aborda des de diverses vessants la millora general de les condicions de producció, exhibició i distribució de les arts escèniques i musicals per a tots els públics a Catalunya. Aquest Pla s’afegeix als altres plans sectorials que el Govern ha aprovat en diversos àmbits culturals: circ, dansa, arqueologia, museus i equipaments culturals.

Els objectius del Pla integral d’arts escèniques i musicals per a tots els públics són millorar l’entorn i dignificar el sector; fomentar la producció i el desenvolupament de projectes; impulsar la distribució i l’exhibició; impulsar la difusió de l’espectacle per a tots els públics; facilitar l’accés de les noves companyies professionals al mercat, i potenciar la formació contínua.
 
Amb aquesta finalitat, el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació invertirà 17 milions d’euros en quatre anys als espectacles per a tots els públics.
 
El Pla destaca la necessitat d’implicar tots els agents del sector de les arts escèniques i musicals per a tots els públics (teatre, circ, carrer, dansa i música) per aconseguir un ventall qualitatiu i innovador de produccions concebudes, creades i produïdes per a un públic infantil i juvenil.
 
El document, d’altra banda, també preveu el disseny d’una estratègia pública de produccions d’espectacles per a tots els públics, que permetrà que els diferents equipaments públics implicats en la producció i/o coproducció d’espectacles per a tots els públics (Mostra d’Igualada, TNC, SAT, Mercat de les Flors, Liceu, Auditori i La Sala) es posin d’acord sobre l’estratègia de produccions i/o coproduccions a desenvolupar.
 
El Pla s’ha fet a partir de les aportacions de les companyies, les associacions professionals, les empreses, les xarxes de distribució i les sales exhibidores dedicades exclusivament a l’espectacle per a tots els públics. El Pla té vigència fins a l’any 2018, tot i que les circumstàncies canviants exigiran adaptacions i modificacions d'aspectes d’aquest.
 
 
Millorar l’entorn i dignificar el sector
El Pla preveu que s’acordin amb el sector un seguit de requisits professionals que seran necessaris per accedir a les subvencions del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, per poder participar en el programa Cultura en Gira i perquè les xarxes de distribució d’espectacles rebin suport del Departament.
 
Es facilitarà, incentivarà i cofinançarà el desplaçament d’artistes fora del territori català, i es tindran en compte els espectacles per a tots els públics en esdeveniments institucionals de projecció de la cultura catalana a l’estranger.
 
El document també preveu que, d’acord amb el sector, es pacti un preu mínim d’entrada i de catxet a partir del qual es vincularan els suports a l’exhibició del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació tant de sales privades com d’ajuntaments i de circuits de distribució.
 
 
Fomentar la producció i el desenvolupament de projectes
A més del disseny d’una estratègia pública de produccions d’espectacles per a tots els públics, el Pla també preveu incentivar les coproduccions d’espectacles per a tots els públics en els grans equipaments nacionals: Teatre Nacional de Catalunya, Teatre Lliure, Mercat de les Flors, Liceu i L’Auditori. Així mateix, s’impulsarà la coproducció d’espectacles per a tots els públics en els centres territorials de producció d’arts escèniques.
 
Es revisarà el sistema d’ajuts a companyies i produccions d’espectacles per a tots els públics: s’aplicaran puntuacions específiques per als espectacles per a tots els públics, primant especialment el rigor en el plantejament artístic i de producció i la innovació i es crearà una línia d’ajuts per al desenvolupament empresarial de les companyies.
 
En matèria de producció, el Pla també estableix que es treballarà perquè a Barcelona hi hagi un espai d’exhibició amb condicions de contractació clarament favorables per a les companyies d’espectacles per a tots els públics.
 
 
Impulsar la distribució i l’exhibició
El document preveu incentivar la programació d’espectacles per a tots els públics en espais tècnicament preparats i establir una xarxa de sales especialitzades en programació d’espectacles per a tots els públics que desenvolupin programes de creació de públics. El Pla també preveu dignificar el circuit d’exhibició per a públic escolar, impulsant un programa d’actuació específic en aquest àmbit.
 
Quant a la programació, es farà una campanya de captació de municipis que facin programació estable per donar a conèixer els contactes dels programadors o els directors artístics i s’impulsarà la programació d’espectacles de carrer a través del programa Cultura en Gira.
 
 
Potenciar la difusió i la formació
En l’àmbit de la promoció, el Pla estableix que es dissenyarà una campanya publicitària específica per promoure el sector i acostar-lo al públic, se sensibilitzarà els mitjans de comunicació i la crítica perquè tinguin en compte els espectacles per a tots els públics i s’impulsarà la presència d’espectacles per a tots els públics en les plataformes d’exhibició actuals (Come&See, Temporada Alta, Fira Mediterrània, Trapezi, etc.).
 
El sector de les arts escèniques i musicals per a tots els públics treballarà amb el Consell Nacional de la Cultura i les Arts, organisme competent en matèria de formació continua d’artistes, un seguit d’accions vinculades a l’objectiu de formar els nous artistes.
 
 
Reforçar el paper de la Mostra d’Igualada
El Pla preveu reforçar el paper de la Mostra d’Igualada com a punt de trobada de programadors (municipals i associatius) amb l’oferta de les companyies. A més de les funcions actuals, la Mostra  produirà i/o coproduirà, com ja es fa en altres fires i mercats sectorials, i serà el marc on es crearà el premi anual al millor espectacle per a tots els públics.
 
Per tal de fomentar l’accés de noves companyies professionals al mercat, la Mostra d’Igualada facilitarà la participació de companyies de nova creació.
 
 
Seguiment del Pla
Es crearà una mesa de seguiment del Pla amb la presència de tots els agents públics i privats que tenen influència i opinió i actuen en el sector de l’espectacle per a tots els públics. Aquesta mesa es reunirà semestralment per analitzar l’evolució de les accions contemplades en el Pla i prendrà les decisions que s’hi detallen.
 
Alhora, es crearà una mesa de treball integrada per representants de les diferents unitats del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació implicades en el Pla i representants de l’associació Teatre per a Tots els Públics. Aquesta mesa de treball analitzarà trimestralment l’evolució de les accions contemplades en el Pla i prendrà les decisions que es derivin de la seva posada en marxa. En funció dels temes de l’ordre del dia de cadascuna d’aquests sessions, es convidarà els agents implicats que es consideri necessari per al correcte desenvolupament del pla.


Departament/s

Cercador

Cercador

Destaquem