Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Medi Ambient i Habitatge crea un Catàleg de fauna amenaçada de Catalunya

 
  • Catalunya té identificades 84 espècies de la fauna salvatge en perill d’extinció, 175 de vulnerables i 13 de vertebrats extints

  • El Catàleg és un instrument legal de protecció de les espècies que estableix el procediment d’elaboració, tramitació i aprovació dels plans de recuperació i de conservació de les espècies que s’hi han inclòs

El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha elaborat un Projecte de decret que crea el Catàleg de fauna amenaçada de Catalunya. El seu principal objecte és  protegir i conservar les espècies de fauna autòctona que podrien desaparèixer de Catalunya en el futur si no s’actua correctament i que posseeixen una sèrie de valors ecològics. El Projecte estarà a exposició pública des del dia 12 d’abril fins al 12 de juny i s’hi podran presentar al·legacions. El Decret té estructura de registre públic de les espècies i subespècies protegides que, atesa la seva situació, requereixen mesures específiques per garantir-ne la protecció.
 
Aquest Decret constitueix una gran novetat i un gran pas endavant en la conservació de la fauna a Catalunya. Totes les espècies amenaçades són també protegides, però la catalogació com a espècie amenaçada implica un grau de protecció major.
 
 El Catàleg inclou un total de 84 espècies classificades amb la categoria legal d’”en perill d’extinció” i 175 que estan considerades com a “vulnerables”. Totes elles podrien arribar a extingir-se si no s’actua sobre els factors adversos que les condicionen. Aquest Catàleg també inclou 13 espècies d’animals vertebrats que es declaren extintes com a reproductores a Catalunya (ho han estat durant les darreres dècades) i que són les úniques que podran ser objecte d’algun projecte de reintroducció.
 
El nou catàleg l’ha elaborat la Direcció General de Medi Natural, tot considerant:
 
  • La legislació d’àmbit europeu, estatal i català
  • El Catàleg estatal
  • Fonts bibliogràfiques molt actualitzades (a partir dels diferents atles de fauna amenaçada, llistes vermelles i informes d’institucions, entitats científiques nacionals, estatals i internacionals)
  • Els projectes de seguiment que realitza i coordina la Direcció General mateixa (inclosos els dels espais naturals de protecció especial)
  • La consulta de les diverses entitats científiques de Catalunya (Institució Catalana d’Història Natural, les diferents universitats, centres de recerca, ...).
 
 
El Catàleg constitueix un gran salt endavant en relació amb la conservació dels animals invertebrats (mol·luscs, crustacis, insectes, aràcnids, escorpins, ...), dels quals el Catàleg inclou, per primer cop (abans no n’hi havia cap), fins a un total de 124 espècies (és a dir, pràcticament la meitat del total d’espècies incloses).  
 
El Catàleg esdevindrà una eina molt útil per a la gestió de la fauna amenaçada de Catalunya. Aquest registre permetrà establir un procediment uniforme en l’elaboració, la tramitació i l’aprovació dels plans de recuperació, en el cas d’espècies en perill d’extinció, de conservació, en el cas d’espècies considerades vulnerables, i de reintroducció, en el cas de les espècies extintes com a reproductores incloses en aquest registre.
 
Tota la informació la podeu trobar al web del Departament de Medi Ambient Habitatge


Cercador

Cercador

Destaquem