Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El Departament d'Agricultura destina més d'un milió d'euros per a la lluita contra el cargol poma i la conservació de la biodiversitat al Delta de l'Ebre, per al període 2019-2020

 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya destinarà un import total d’1.100.371,49 euros per a atendre les despeses derivades de la convocatòria de subvenció al grup ad hoc seleccionat per a la lluita contra el cargol poma i la conservació de la biodiversitat al Delta de l’Ebre, per al període 2019-2020, segons el detall següent:
 
Any
Aportació Dept. DARP
Aportació FEADER
Total
2019
365.011,75 €
275.359,74 €
640.371,49€
2020
262.200,00 €
197.800,00 €
460.000,00€
TOTAL
627.211,75 €
473.159,74 €
1.100.371,49€
 
Cal remarcar que la novetat respecte als tres períodes anteriors d’execució de l'operació 16.05.01 sobre Conservació de la biodiversitat i lluita contra espècies invasores, inclosa dins del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2014-2020, rau en el fet que enlloc de disposar de pressupostos anuals per a cadascuna de les dues anualitats que resten, ara es disposarà d’un pressupost pluriennal aprovat per Acord de govern.
 
Aquest fet garanteix disponibilitat pressupostària per als dos períodes que resten (2019 i 2020), i alhora permet garantir una continuïtat de les actuacions que han de ser executades per part dels membres de l’esmentat grup ad hoc. Aquest grup està constituït per les comunitats de regants del delta de l'Ebre, agrupacions de productors del delta de l'Ebre, organitzacions ambientalistes amb àmbit d'actuació al delta de l'Ebre, administracions públiques, i centres de recerca.
 
L’esmentada operació 16.05.01 sobre Conservació de la biodiversitat i lluita contra espècies invasores permet la definició, la implementació i el funcionament de projectes de cooperació per al desenvolupament de mètodes i la implementació al camp per al control i l'eradicació de la plaga i que asseguri i/o millori els paràmetres de biodiversitat de la zona afectada.
 
Val a dir també que a la quantitat d’aquest pluriennal (1.100.371,49€) s’ha d’afegir 841.207,87€ que, mitjançant encàrrec de gestió a Forestal Catalana, completaran les actuacions de lluita i eradicació contra el cargol poma per aquests dos períodes.
 
Les actuacions a realitzar han estat aprovades per la Comissió Tècnica Sectorial de seguiment de les actuacions contra el cargol poma al Delta de l'Ebre se centren en els àmbits de control i eradicació, protecció de la biodiversitat, recerca aplicada i seguiment tècnic; i són una continuïtat de les portades a terme en els darrers dos anys. De moment el resultat és contenció de la plaga al delta de l’Ebre, declaració de petits focus a l’hemidelta dret que es controlen immediatament, i minimitzar els danys per la presència del cargol a l’hemidelta esquerra. Així mateix, es continua amb la recerca per tal de trobar instruments de lluita i eradicació contra aquest cargol, ja sigui amb estudis de nous possibles molusquicides o mitjançant la lluita biològica. I tot plegat i alhora, protegint la biodiversitat del delta de l’Ebre.
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat.


pdf pdf Comunicat de premsa

Cercador

Cercador

Destaquem