Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Comunicat de premsa en relació amb les manifestacions del proper 29 de setembre

El Departament d’Interior ha notificat als organitzadors de les dues manifestacions comunicades a l’administració catalana la necessària modificació -amb proposta d’itineraris alternatius no coincidents- d’aquestes concentracions convocades pel proper dia 29 de setembre de 2018.
 
Aquesta resolució ha estat presa fent ús de les facultats atribuïdes a la Direcció General d’Administració de Seguretat per l’article 47 l) del Decret 320/2011, de 19 d’abril, de reestructuració del Departament d’Interior i per tal d’evitar la coincidència de dos grups de signe contrari en un mateix temps i espai. D’altra banda, l’article 10 de la Llei orgànica 9/1983, de 15 de juliol, reguladora del dret de reunió, estableix que si l’autoritat governativa considerés que existeixen raons fonamentades que es poden produir alteracions de l’ordre públic, amb perill per a persones o béns, podrà “proposar una modificació de la data, el lloc, la duració o l’itinerari” de la manifestació.
 
Les dues manifestacions a que fa referència aquesta resolució corresponen a la manifestació organitzada per l’Asociación Justicia Salarial para la Policía (JUSAPOL) i a la concentració organitzada per l’Associació Observatori de la Catalanofòbia.
 
Els motius que es reflectien en els escrits de comunicació eren, per part de JUSAPOL “deixar  constància de la necessitat de procedir per part del Gobierno de la Nación a equiparar les retribucions de totes las policies de España”. Per part de l’Associació Observatori de la Catalanofòbia, l’objectiu de la concentració era “reclamar la fi de la catalanofòbia,”
 
Després d’haver detectat que aquests objectius no són els esgrimits en algunes crides que han fet alguns dels  organitzadors mitjançant diferents canals, entre ells les xarxes socials, s’ha constatat que existeixen raons fonamentades que fan preveure que, de realitzar-se les dues actuacions en el lloc i horari comunicat pels organitzadors es poden produir alteracions de l’ordre públic amb perill per a persones o béns.
 
Aquesta constatació ha estat contrastada i ve avalada per l’informe policial que ahir la Direcció General d’Administració de Seguretat va demanar a la Direcció General de la Policia un cop valorada la coincidència dels dos grups de signe contrari en un espai (plaça de Sant Jaume) que no pot encabir de forma segura la previsió d’assistència que han fet les dues organitzacions convocants. La capacitat d’aquesta plaça és de 5000 persones.
 
D’altra banda, s’ha tingut en compte en el moment de fer aquesta resolució antecedents d’alguns incidents  quan han coincidit en el temps i en l’espai diverses concentracions de signes antagònics. Així també s’ha considerat la dificultat d’evacuació que comporten els carrer adjacents a la plaça Sant Jaume o els  transports públics per on hauran de circular els dos col·lectius que vulguin participar en les concentracions.
 
El Departament d’Interior, i amb la finalitat de causar un perjudici menor i proporcionat al drets dels manifestants  entén que amb aquesta resolució queda garantit el dret fonamental de reunió dels convocants i al mateix temps es podrà garantir en millors condicions la seguretat ciutadana i la integritat física tant dels propis concentrats assistents a les convocatòries, així com la de la resta de ciutadans.


Cercador

Cercador

Destaquem