Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

L'Agència Catalana de l'Aigua i el Consell Comarcal del Baix Camp acorden ampliar la depuradora de Cambrils

 
 
  • El conveni fixa un pressupost d’1,9 milions d’euros, aportat per l’ACA, per executar les obres de millora

 

  • El Consell Comarcal del Baix Camp està treballant perquè les obres comencin l’últim trimestre de l’any
 
  • S’augmentarà la capacitat dels airejadors, s’instal·larà una nova estació de recepció de residus externs i es millorarà el procés de tractament dels fangs
 

Depuradora de Cambrils.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el Consell Comarcal del Baix Camp han signat un conveni per a l’execució de les obres d’ampliació de la depuradora de Cambrils. Mitjançant aquest acord es determina com es durà a terme el finançament de l’actuació esmentada, que està inclosa en l’actual planificació hidrològica catalana (2016-21).
 
L’ACA aportarà 1,9 milions d’euros per a dur a terme els treballs, que es preveu que es puguin iniciar durant l’últim trimestre d’aquest any.
 
Millores a la planta
 
El Consell Comarcal del Baix Camp va redactar, en base a un anterior conveni amb l’agència, el projecte constructiu d’ampliació de l’estació depuradora. Aquest contempla augmentar la capacitat d’aireació als reactors biològics, amb una aportació completa d’oxigen amb bufadors de levitació i retirada dels rotors Orbal.
 
També preveu millores en el pou de recepció de cubes, amb la instal·lació d’una nova estació de recepció dels residus externs i l’ampliació de la deshidratació i/o de l’emmagatzematge amb la instal·lació d’una nova centrífuga i d’una nova sitja de fangs.
 
Sanejament a Catalunya
 
El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i el seu Programa de mesures associat (període 2016-21) inclouen les actuacions necessàries per a la millora dels sistemes de sanejament existents, així com la posada en marxa dels nous per garantir el manteniment o millora de l'estat ecològic de les nostres aigües superficials, subterrànies i marines.
 
A data d'avui les 517 depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 97,1% de la població catalana. Pel que fa al Baix Camp, la comarca compta amb 17 depuradores en servei que sanegen les aigües residuals generades pel 95% de la seva població.Cercador

Cercador

Destaquem