Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El Govern prioritza el suport a les polítiques socials del món local

Dota el món local de 230M€ en matèria de serveis socials i polítiques d'igualtat

 • S’ha signat amb l'ACM i la FMC de l’addenda biennal del Contracte Programa 2018-2019.
 • El Contracte Programa és un instrument clau que permet construir una atenció primària tractora, resolutiva i integrada amb l’atenció secundària
 • S’està desplegant els Serveis d’Intervenció Socioeducativa no residencial (SIS) arreu de Catalunya: L’any 2017 va començar a implementar-se a Tarragona, Terres de l’Ebre i Lleida. Durant el 2018 i 2019 finalitzarà el desplegament a Lleida i s’aplicarà a Girona i Barcelona.
 • S’han reforçat els Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) amb 264 nous professionals en relació a 2015, passant de 2.325 professionals a 2.589 l’any passat.
 • Increment de 30 efectius més pels Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA).
 
 
S’ha signat l’addenda del Contracte Programa pels propers 2 anys entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i les entitats municipalistes en matèria de serveis socials, programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. Aquesta addenda, emmarcada en l’Acord que les tres parts van signar al 2016, ,  assegura el finançament i dona continuïtat durant dos anys més  a aquells programes i mesures que fins ara es pactaven anualment.
 
 • Aquesta nova inversió al món local enforteix la corona dels serveis socials de proximitat, perquè és prioritari que les persones puguin ser ateses en el seu entorn habitual.
 • L’acord subscrit dotarà aquest any amb més de 230M€ els consells comarcals i els municipis de més de 20.000 habitants, 27M€ més que la inversió de 2016 i 9M€ més que l’any passat.
 • El Contracte Programa permet planificar la prestació dels serveis socials bàsics i els serveis especialitzats adreçats a col·lectius vulnerables com ara famílies amb infants a càrrec, gent gran, infants i adolescents, persones amb discapacitat, amb malaltia mental, amb problemes de drogodependències, afectades pel VIH/Sida, persones immigrades o polítiques d’igualtat, entre altres.
 
Més esforços centrats en la prevenció
 
Un dels punts clau és la implementació dels Serveis d’Intervenció Socioeducativa no residencial (SIS). Es tracta d’un recurs d’atenció a infants i adolescents i les seves famílies per l’abordatge de la prevenció, la intervenció en nivells inicials de risc, la capacitació parental i l’abordatge integral de cada situació.
 
 • El seu desplegament comporta una reconversió del model d’atenció i l’obertura generalitzada de nous serveis que van més enllà de les places de centres oberts, atès que els SIS presten servei durant tot l’any sense interrupcions.
 • El pressupost per aquests serveis enguany creix gairebé 2M€ respecte el de l’any passat fins arribar als 11,8M€.
 
Més enfortiment  dels serveis socials bàsics
 
Un altre aspecte destacat és el reconeixement dels Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS).  Aquests equips, que actuen com a porta d’entrada al sistema de serveis socials, han vist incrementat el nombre de professionals els darrers dos anys en ajuntaments i ens supramunicipals.
 
 • S’han reforçat els EBAS amb 264 nous professionals en relació a 2015, passant de 2.325 professionals a 2.589 l’any passat. L’any 2017 es va pactar un calendari d’ampliació progressiva d’aquests equips que tindrà un impacte determinant els anys 2018 i 2019.
 • L’aportació del Departament per aquest concepte per als anys 2018 i 2019 es quantifica en 70,2M€ i 72,8M€ respectivament.
 
Més reforç del Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA)
 
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies també ha fet una inversió important per dotar d’efectius els Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA), que han incrementat la seva plantilla.
 •  Increment d’una trentena de nous professionals els darrers dos anys, i també en la creació de nous Serveis d’Integració Familiar (SIFE), que han passat de 27 a 31 serveis a tot el país.
 •  El pressupost destinat a aquests serveis per 2018 és de 22,5 M€ i 23 M€ per a 2019.


Cercador

Cercador

Destaquem