Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Darrera jornada de tallers participatius de la pesca d'arrossegament

Imatge d'una de les jornades efectuades.

 
Organitzada per la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del DARP, amb la col·laboració del sector pesquer d’arrossegament i de científics especialitzats en la matèria
 
 
La Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya ha organitzat, avui, la tercera jornada de treball entre administració, científics i pescadors, que s’ha centrat a treballar l’optimització de l’activitat del sector pesquer d’arrossegament per a poder garantir la viabilitat i sostenibilitat econòmica davant de la normativa europea que en un futur proper sortirà publicada, i que implicarà una reducció dels dies de pesca amb la finalitat principal d’assolir un Rendiment sostenible de les pesqueres a la Mediterrània.
 
En el decurs d’aquestes jornades, que han comptat amb la col·laboració de membres del sector pesquer d’arrossegament i científics especialitzats en la temàtica, s’ha treballat els aspectes rellevants del producte del sector pesquer català amb persones que treballen directament en la modalitat d’arrossegament de les tres demarcacions catalanes costaneres, les quals ofereixen un producte fresc i de proximitat, que han sumat esforços per tal d’enfortir i potenciar el teixit pesquer d’arrossegament.
 
Els tallers s’han dut a terme tenint en compte tres àmbits :
 
1.-  Estratègies per a increment d’ingressos: comercialització. Valoració del producte i propostes d’activitats complementaries per a donar rellevància al sector.
 
2.- Estratègies de reducció de Costos: optimització dels costos relacionats amb aspectes logístics i estructurals, reducció de costos d’explotació (vaixell).
 
3.- Estratègies d’explotació per a l’eficiència econòmica de l’activitat i la conservació del recurs: planificació de l’explotació i distribució de l’esforç pesquer, i les seves línies d’actuació.
 
Les jornades han tingut lloc el dies 5 i 7 de juliol, i avui es fa un taller intensiu durant tot el dia, l’objectiu final del qual és donar resposta i trobar solucions a les necessitats del sector quant a la previsió de normativa europea de reducció de jornades que incideix directament en la sostenibilitat econòmica del sector.
 
Els tallers són una bona oportunitat per al sector i s’emmarquen dins de l’Estratègia Marítima de Catalunya i dins del Decret de Governança, que presenta una oportunitat per a emetre propostes a la Comissió des de tots els punts de vista del sector, tant de les persones que van a treballar diàriament, com dels científics que saben com es troba el recurs, així com el de l’administració, la funció de la qual és oferir una visió transversal de la situació.
 
La implicació del sector facilita el compliment de les normes, ja que reben informació de primera mà sobre la normativa europea i les novetats que comportarà la publicació en un futur proper d’aquesta normativa, podent contribuir al desenvolupament econòmic del sector i arribar a una posició coherent i unitària del sector pesquer i l’administració.
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat.
 


Cercador

Cercador

Destaquem