Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El Departament d'Agricultura convoca els ajuts a les línies del Pla d'Assegurances Agràries 2018


El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya ha convocat els ajuts per al foment de l'ús de les assegurances agràries de les línies del Pla d'assegurances agràries per a l'any 2018, com va publicar ahir el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
 
El DARP convoca anualment aquests ajuts, en compliment d’un dels objectius amb major antiguitat com és l’impuls i el foment de les assegurances agràries per tal de salvaguardar les produccions agràries i ramaderes.
 
Dins del marc del Pla d’assegurances agràries combinades, i entre altres actuacions per al foment de l’ús de les assegurances agràries (divulgatives, d’estudi, de participació en el si dels grups de treball i comissions establerts dins del sistema d’assegurances agràries, etcètera), el Departament d’Agricultura estableix ajuts a la contractació de les pòlisses, ajuts que convoca la resolució publicada ahir i que regula l’Ordre ARP/94/2018, de 21 de juny.
 
Aquests ajuts del DARP consisteixen a subvencionar un percentatge sobre la subvenció que l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries (ENESA) aplica a la pòlissa contractada, excepte en el cas de les assegurances de recollida i destrucció d’animals morts, en què l’ajut és un import per animal segons la classe de bestiar.
 
En la present convocatòria es manté els criteris de les anteriors i es dóna prioritat a les assegurances contractades en les produccions on hi hagi un nivell d’assegurament baix. Alhora, es fomenta les assegurances que ofereixen més cobertures o que permeten aglutinar en una pòlissa produccions diverses, així com les que ofereixen cobertura per sequera en conreus de secà.
 
També es manté els percentatges del Pla d’assegurances agràries 2017, any en què el DARP els va incrementar per tal de compensar el descens d’ajut d’ENESA d’aquell Pla. En aquest sentit, els percentatges per a les línies en què la subvenció del DARP es calcula sobre la subvenció d’ENESA, i segons el grup de subvenció, són:
 
 

GRUP
PRINCIPALS LÍNIES D’ASSEGURANÇA 
INCLOSES EN EL GRUP DE SUBVENCIÓ
PERCENTATGE 2018
I
Assegurances ramaderes i d’aqüicultura
34%
II
Mòdul P d’assegurances de fruiters i cirera, entre altres
28%
III
Mòdul P d’assegurances de cítrics, conreus herbacis extensius, conreus farratgers, conreus agroenergètics i explotacions forestals.
Resta de mòduls d’assegurances de fruiters i cirera, entre altres
31%
IV
Mòdul P d’assegurances de fruita seca.
Resta de mòduls d’assegurances de conreus farratgers.
41%
V
Mòdul P d’assegurances de d’olivera, horta, flor, planta ornamental i vivers, conreus industrials, maduixot i fruits vermells, vinya.
Resta de mòduls d’assegurances de cítrics.
51%
VI
Resta de mòduls d’assegurances de fruita seca, de conreus herbacis extensius, olivera i vinya.
61%
VII
Resta de mòduls d’assegurances d’horta, flor, planta ornamental i vivers, conreus industrials, conreus agroenergètics, maduixot i fruits vermells.
Assegurança de compensació per pèrdua de pastures.
66%
 
En el cas de les assegurances de retirada i destrucció d’animals morts en l’explotació, s’ha modificat alguns dels imports subvencionats per animal i classe de bestiar.
 
També es continua apostant pels sistemes d’emmagatzematge en fred per a la recollida d’animals morts en les explotacions, i, en aquest sentit, s’incrementa l’ajut per a aquelles explotacions que instal·lin un nou contenidor refrigerat o congelador. Alhora, es manté la subvenció diferenciada per a les explotacions que disposin d’aquest sistema respecte les que no en tenen, tot i no ser nou. L’objectiu d’aquesta mesura és incrementar el nombre d’explotacions amb aquestes instal·lacions, de manera que el fet de disposar de capacitat d’emmagatzematge i disminuir la freqüència de recollides permeti a les empreses gestores una major planificació i racionalització del servei de recollida, amb l’objectiu final d’aconseguir una disminució global de les primes.
 
Tal com ja es va fer amb els ajuts del Pla 2017, la convocatòria d’ajuts per a les assegurances del Pla 2018 es realitzarà mitjançant dues disposicions: la primera, que és la que es va publicar ahir amb un pressupost de 2.200.000 euros, recull els ajuts de les pòlisses que entrin en vigor fins el dia 31 d’octubre de 2018; i durant el mes d’octubre d’enguany, es preveu publicar una segona convocatòria per a les pòlisses del Pla 2018 que entrin en vigor amb posterioritat al 31 d’octubre de 2018.
 
Finalment, cal recordar que pel que fa a l’ajut per a la contractació d’assegurances per a les estructures, cobertures i instal·lacions d’hivernacles, umbracles i túnels, la convocatòria vigent és la que es va aprovar amb la Resolució ARP/2429/2017, de 18 de setembre, que es va publicar el passat 23 d’octubre de 2017 i que, per tant, el termini de sol·licitud per a les pòlisses contractades abans del 30 de setembre de 2018 està obert des del 24 d’octubre de 2017.
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat.
 


Cercador

Cercador

Destaquem