Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Ensenyament reconeixerà projectes d'innovació pedagògica de centres educatius

La convocatòria està adreçada a centres públics i concertats que hagin consolidat el projecte en un mínim de 3 cursos en els últims 5 cursos acadèmics

                                 
  • El Departament ha publicat avui la convocatòria que té com a objectiu reconèixer i certificar projectes consolidats que han transformat i millorat la qualitat i equitat del sistema educatiu
  • Els centres que hagin complert els requisits demanats per al projecte obtindran un certificat en innovació pedagògica que es lliurarà al professorat implicat
 

El Departament d’Ensenyament ha publicat avui al DOGC una convocatòria pública per al reconeixement de projectes d’innovació pedagògica de centres educatius. Amb aquesta actuació es vol promoure, reconèixer i certificar els projectes d’innovació pedagògica impulsats des dels centres educatius per millorar la qualitat dels serveis que ofereixen contribuint a la millora del sistema educatiu. Es tracta del primer cop que el Departament obre una convocatòria amb aquest objectiu.
 
Així doncs, Ensenyament busca consolidar experiències que tinguin un impacte positiu en l’alumnat, en l’escola, en l’entorn i, en definitiva, en el sistema educatiu de Catalunya. I amb dos objectius: valorar les experiències consolidades i a les persones que ho estan impulsant, i també conèixer i transferir el coneixement i expertesa acumulada perquè hi hagi una repercussió positiva en la resta dels sistema educatiu.
 
La convocatòria està oberta a tots els centres educatius públics i concertats d’arreu de Catalunya que, per poder participar-hi, hauran de presentar una sol·licitud acompanyada d’una memòria del projecte dut a terme que serà valorada per unes comissions territorials. Concretament, es demana que el projecte estigui emmarcat en un o més dels tres àmbits d’innovació presents al document Marc d’innovació pedagògica a Catalunya elaborat pel Departament amb la col·laboració d’institucions de renovació pedagògica i diferents universitats: Metodologies i recursos per a la millora de l’ensenyament i aprenentatge, Organització i gestió educativa, i Relació i cooperació amb la comunitat educativa i l’entorn.
 
També es sol·licita que el projecte presentat en la memòria no hagi estat certificat per cap programa d’innovació amb anterioritat, que el projecte tingui l’abast de centre i estigui consolidat, i haver desenvolupat el projecte segons les fases de la innovació pedagògica -disseny, implementació i consolidació- en un mínim de 3 cursos en els últims 5 cursos acadèmics. Els centres que hagin complert els requisits obtindran un certificat en innovació pedagògica que es lliurarà al professorat que hagi participat en els projectes d’innovació presentats.
 
Cal destacar que el Departament d’Ensenyament es coneixedor de què en els últims cinc anys s’han dut a terme moltes experiències al territori, en què s’ha treballat intensament per assolir la millora de la qualitat dels serveis oferts a l’alumnat i a les seves famílies. Són centres que han canviat les metodologies d’aula, l’organització escolar i que s’han obert a l’entorn generant noves oportunitats d’aprenentatge.
 
El Marc d’innovació pedagògica a Catalunya
 
Catalunya ha estat tradicionalment un país amb una important trajectòria de renovació pedagògica. En aquest sentit, el mes de maig de 2017 es va elaborar el document Marc d’innovació pedagògica a Catalunya, que defineix la innovació pedagògica com un procés planificat de canvi i renovació que es fonamenta en la recerca, que respon a l’evolució social, que condueix a obtenir una millora en la qualitat del sistema educatiu i que pot ser transferible a la resta de centres educatius.
 
Aquesta convocatòria s’emmarca en l’Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica, que determina les modalitats d’innovació pedagògica i, entre d’altres, hi inclou els programes d’innovació, que consisteixen en plans d’acció que el Departament d’Ensenyament prioritza i impulsa, i que tenen com a finalitat millorar els resultats del sistema educatiu adequant-lo al canvi i a l’evolució social. Amb la mateixa finalitat, també inclou les iniciatives d’altres institucions amb les quals el Departament col·labora mitjançant acords o convenis.
 
Les actuacions en matèria d’innovació pedagògica que el Departament d’Ensenyament promou i acompanya s’emmarquen en el desplegament normatiu dels  articles 84 i 85 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'Educació.
 
Podeu trobar tota la informació en la resolució de la convocatòria.
 
 
6 de juliol de 2018Cercador

Cercador

Destaquem