Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Estadística de pensions contributives. Pensions de la Seguretat Social. 2017

El Berguedà i el Ripollès són les comarques amb més pensions contributives de la Seguretat Social per habitant l'any 2017

L'import mitjà mensual de les pensions contributives del Barcelonès és el més elevat, amb 1.053 euros

El nombre de pensions contributives de la Seguretat Social percebudes pels residents a Catalunya arriba a 1.683.463 pensions, a 31 de desembre del 2017. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), les comarques amb més pensions contributives per cada deu habitants són el Berguedà i el Ripollès (3,5), i la Terra Alta (3,3), totes elles per sobre la mitjana catalana (2,2). D’altra banda, les comarques amb menys pensions per cada deu habitants són l'Aran (1,6) i la Cerdanya, l'Alt Empordà i el Tarragonès (1,8).
 
Durant el període 2016-2017 el nombre de pensions contributives de la Seguretat Social a Catalunya ha augmentat un 0,9%. Aquest increment s’ha produït a la majoria de comarques, encapçalades pel Baix Penedès (3,0%), l'Aran (3,0%) i el Moianès (2,5%).
 
La pensió contributiva mitjana del desembre del 2017 dels residents al Barcelonès és la més elevada (1.053 euros). Aquesta comarca, junt amb el Baix Llobregat, el Tarragonès, el Garraf i el Vallès Oriental, és l’única que supera la pensió mitjana del conjunt de Catalunya (972 euros), entre un 8,3% i un 2,1%. Els residents a la Terra Alta perceben les pensions més baixes (686 euros), un 29,4% inferior a la mitjana catalana. Els segueixen els de les Garrigues, el Pallars Sobirà i el Priorat, que perceben uns 720 euros per pensió, un 25% menys que la mitjana catalana.
 
En relació amb l’any anterior, l’import mitjà de les pensions ha augmentat a totes les comarques, encapçalades pel Moianès, on augmenten un 2,6%.


pdf pdf Nota de premsa
altres documents altres documents Taules

Cercador

Cercador

Destaquem