Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

La demanda de places a P3 a l'escola pública de Barcelona supera per primera vegada a la concertada

  • El 98,9% de les famílies ha aconseguit la plaça escolar a P3 en alguna de les opcions demanades i el 92% en la primera opció
 
  • Totes les famílies que només han demanat centre públic entre les seves opcions, han rebut una plaça pública
 
  • De forma extraordinària s’amplia amb 107 places l’oferta pública de proximitat, seguint criteris de planificació, d’augmentar l’oferta pública als territoris amb major necessitat
 
  • Aquest curs s’ha incrementat l’oferta a primària amb l'Escola Auditori al districte de Sant Martí i a secundària amb la creació de l'Institut 22@ al mateix districte

P3

El procés de preinscripció per al curs 2018-2019 posa de manifest que, per primera vegada, la demanda de places en els centres públics de la ciutat de Barcelona ha superat la demanda dels centres concertats a P3. Per al proper curs, l’opció de l’escola pública ha estat triada pel 50,5% de les famílies, mentre que 49,5%ha optat per la concertada. En xifres, això suposa que de les 12.760 sol·licituds, 6.442 han estat per a centres públics i 6.318 per a concertats. Unes dades que mostren el creixement progressiu de la demanda per l'escola pública des del curs 2011-2012, quan la diferència era de 1.286 sol·licituds per a la concertada, i actualment és de 124  per a la pública.7% dels casos, per l'11% del curs passat.

El 92% de les sol·licituds han entrat en la seva primera opció, i el 98,9% en alguna de les altres opcions demanades. Un total de 106 famílies han participat en l'ampliació de sol·licitud, havent obtingut totes una plaça de les demanades, i 137 sol·licituds no han participat en aquesta ampliació i han anat directament a l'assignació d'ofici.
 
 
Places
Demanda
Assignades
Barcelona
Sol.licitud
 
Ampliació
Sol·licitud
Assignació
d'Ofici
Vacants
C. Públics
6.494
6.442
6.288
6.249
85
108
211
 
C. Concertats
7.536
6.318
6.462
6.268
21
29
1.076
 
Total
14.030
12.760
12.750
12.517
106
137
1.287
 
                   
 

El Consorci d’Educació de Barcelona ha tingut en compte aquesta tendència de les famílies d’optar per l’oferta pública, ja que els darrers tres cursos s’ha incrementat l’oferta pública a P3 en els barris amb més necessitats de places escolars, creant 9 noves escoles i 3 centres que han incorporat una línia estructural a P-3. Això ha suposat un total de 23 nous grups i 575 places. Enguany s’ha creat l'Escola Auditori al districte de Sant Martí.

A l’oferta inicial es va crear un grup addicional a l’Escola Pràctiques, una vegada analitzada la demanda, es modifica l'oferta i amb la creació d'un nou grup a l’Escola Bosc de Montjuïc (Sants-Montjuïc) i l'increment de ràtio a 18 centres públics de l’Esquerra de l’Eixample, Raval, Sants, La Bordeta i Trinitat Vella. Aquests augments de ràtio s’ajustaran a la ràtio establerta en cada centre en cas que es produeixin baixes.
 
Tot i que l'assignació de places que s’ha informat aquest dimarts a les famílies ja garantia una plaça pública a totes les sol·licituds que demanaven una plaça pública en totes les seves opcions, s'ha fet una ampliació extraordinària per tal que més alumnes puguin obtenir una plaça pública de més proximitat. Finalment s'ha ampliat l'oferta, amb 107 places distribuïdes als districtes de l'Eixample, Gràcia i Horta-Guinardó. En concret, 25 places a l'Escola Ferran Sunyer, 25 a l'Escola Pare Poveda, 25 a l’Escola Font d’en Fargues. També s’ha ampliat la ràtio a 26 alumnes per grup a la zona de la Dreta de l'Eixample , i la Vila de Gràcia, i Gràcia Nova i Font d’en Fargues.
 
L'assignació d'alumnes a aquestes 107 places es farà tenint en compte els criteris generals de baremació, i per tant hi accediran per rigorós ordre de la llista d'espera d'aquest dos centres. Aquesta reassignació generarà vacants a d'altres centres públics que també seran assignades seguint el mateix criteri de baremació fent córrer la llista d'espera dels centres afectats.
 
El Consorci d'Educació contactarà amb totes les famílies que estan a la llista d'espera d'aquests centres, que hauran de confirmar la plaça.  Tot i així les famílies a les quals se’ls hagi assignat una plaça d'ofici i no estiguin d'acord amb l'assignació, podran presentar durant els dies 13, 14 i 15 de juny,  una reclamació i,  en virtut de les noves places generades, podran ser assignats a les vacants disponibles.
 
Per primera vegada, en aquest procés de preinscripció i matrícula s’ha posat en marxa un sistema de reclamacions telemàtica. Tota la informació respecte les reclamacions es pot trobar a www.edubcn.cat .
 
Més dades sobre la preinscripció a P3

De la preinscripció 2018-2019 també és rellevant que ha augmentat lleugerament el percentatge de famílies que només han demanat plaça a l'escola pública, situant-se en un 40% respecte el 39% del curs passat. L'escola concertada ha baixat un punt, i se situa en el 38%, i les famílies que han optat per una demanda de places mixta s'ha mantingut en l'11%, tant en el cas de la pública com a primera opció com en la concertada.
 
Un altre aspecte a destacar és que s'està avançant en la percepció d'equivalència de l'oferta educativa dels centres públics, ja que decreixen en el seu nombre els centres amb una baixa demanda respecte el curs  passat, es mantenen els centres amb demanda equilibrada, sent l'opció més amplia, i creixen els centres amb una demanda molt alta en primera opció.
 
Respecte el curs 2017-2018, la demanda total de places a P3 ha disminuït en 44, tot i l'augment a l'escola pública. El descens de 137 sol·licituds a la concertada ha motivat aquest decreixement.
 
Sol·licituds segons el barem

El 83% de les famílies han apostat pels centres educatius més propers a la residència, confirmant-se així la tendència a l'alça del criteri de proximitat a l'hora d'escollir escola. L'any passat aquesta xifra era del 82,4%.
 
El 38,1% de les sol·licituds han obtingut els 40 punts per germans en aquest curs 2018-2019, baixant 0,8% respecte el curs anterior.
 
Un altre dels barems a tenir en compte, sobretot pel seu descens considerable, és el de les malalties digestives cròniques. El curs passat el 3,4% de les sol·licituds van incloure documentació al respecte i enguany només l'1,5%. Després de la política engegada el curs passat de 'Tolerància Zero' contra el frau en els documents presentats per a les famílies, s'ha vist reduït el nombre de sol·licituds que incloïen aquest barem complementari. S'han desestimat el17% dels casos, per l'11% del curs passat.

 
Educació secundària                   

La preinscripció a 1r d'ESO es manté amb el creixement constant dels darrers anys en la demanda de centres públics. Enguany s'ha arribat a 4.968 places demanades respecte   les 4.884 del curs passat.
 
Pel que fa els centres concertats, aquest curs ha pujat lleugerament la demanda i s'ha frenat així la tendència a la baixa del darrer curs, augmentant fins les 1.948, respecte les 1.857 del curs passat.

També a l’ESO s’ha augmentat la oferta pública els darrers 3 cursos, amb la creació de 4 nous institut d’ESO i 4 centres que incrementen la seva oferta amb una línia estructural, que han suposat 17 nous grups i 480 places. Enguany també s’ha incrementat la oferta d’instituts públics, amb la creació de l'Institut 22@ al districte de Sant Martí.

A la oferta a la ESO s’ha incrementat amb grups addicionals als instituts Pau Claris, Fort Pius, L’Alzina, Martí Pous Infanta Isabel, Juan Manuel Zafra i Front Marítim. Es produeix un increment de ràtio a 3 instituts dels districte de Sant Martí. La demanda s'ha incrementat respecte el curs anterior.
 
El 83% de les famílies opten com a primera opció el seu centre adscrit, respecte el 84% que era el curs passat.
 
 
Places
Demanda
Assignades
Barcelona
Sol.licitud
 
Ampliació
Sol·licitud
Assignació
d'Ofici
Vacants
C. Públics
5.079
4.968
4.983
4.837
35
96
130
C. Concertats
2.060
1.948
1.876
1.764
43
144
193
Total
7.139
6.916
6.859
6.601
78
237
323
                 
 


Cercador

Cercador

Destaquem