Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El Govern adapta la Xarxa Natura 2000 als límits establerts amb la creació del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser


·         La modificació suposa l’adequació a la normativa europea, que reconeix tres figures de protecció: zona d’especial protecció per a les aus, zona d’especial conservació, i lloc d’importància comunitària

 

El Govern ha aprovat avui la modificació dels límits dels espais naturals protegits de les Capçaleres del Ter i del Freser i Serra Cavallera inclosos a la Xarxa Natura 2000, per adaptar-los a la delimitació establerta amb la creació del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser.
 
L’Acord pretén donar coherència al sistema d’espais naturals protegits i facilitar-ne l’administració i la gestió. Així, es modifiquen els dos espais de la Xarxa Natura 2000, perquè coincideixi amb la delimitació Pla d’espais d’interès natural (PEIN) establerta el 2015 amb la creació del parc natural.
 
La modificació dels límits es fa mitjançant tres figures de protecció: zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA), zona d’especial conservació (ZEC) i lloc d’importància comunitària (LIC).
 
Així, d’una banda ha aprovat la modificació de la delimitació de la zona d’especial protecció per a les aus Capçaleres del Ter i del Freser. D’altra banda, ha aprovat la modificació de les delimitacions de les zones d’especial conservació Capçaleres del Ter i del Freser i Serra Cavallera, que integren la Xarxa Natura 2000. Finalment, ha aprovat la proposta de modificació de les delimitacions dels llocs d’importància comunitària (LIC) Capçaleres del Ter i del Freser i Serra Cavallera, que són els indrets d’interès comunitari per la seva contribució a la restauració d’hàbitats.
 
Protecció comunitària d’espais naturals
 
La ZEPA es va crear amb  la Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació de les aus silvestres. Per la seva banda, la Xarxa Natura 2000 es va preveure amb la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres, com una xarxa ecològica europea coherent de zones especials de conservació. Aquesta Xarxa està formada per zones que cada Estat membre proposa a la Comissió Europea, sempre que continguin hàbitats o espècies d’interès comunitari inclosos a la Directiva, i preveu que totes les ZEPA s’incorporin dins la Xarxa Natura 2000.
 
En aquest marc, el 2006 el Govern va fixar la contribució de Catalunya a la Xarxa Natura 2000 pel que fa als límits dels espais. Aquesta va incloure la designació de l’espai Capçaleres del Ter i del Freser com a ZEPA, i la proposta com a LIC d’aquest mateix espai i també del de Serra Cavallera, mitjançant l’Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre.
 
Pel que fa a les ZEC, el 2013 l’Acord de Govern GOV/176/2013, de 17 de desembre, les va declarar, dins de la Xarxa Natura 2000, i va aprovar-ne l’instrument de gestió.
 
Cal recordar que els espais Capçaleres del Ter i del Freser i Serra Cavallera, a banda de pertànyer a la Xarxa Natura 2000, són també espais del Pla d’espais d’interès natural (PEIN), l’instrument de planificació superior de Catalunya per estructurar el seu sistema d’espais protegits. Concretament,  van ser incorporats al PEIN pel Decret 328/1992, de 14 de desembre.
 
Amb la declaració del Parc Natural Capçaleres del Ter i del Freser el 2015 aquesta delimitació dels espais del PEIN Capçaleres del Ter i del Freser i Serra Cavallera va quedar modificada. Així, mitjançant el Decret 211/2015, de 22 de setembre, es van adaptar els límits geogràfics d’aquests espais, aplicant criteris de coherència i representativitat d’hàbitats i espècies, i es van incorporar al parc sectors adjacents, entre els quals una part de l’espai del PEIN Serra Cavallera.


Cercador

Cercador

Destaquem