Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

A partir d'ara les resolucions dels ajuts directes de la PAC es podran consultar per internet


El Departament d’Agricultura posa en marxa aquest nou sistema de notificacions, de manera que, a partir de la campanya 2017, les esmentades resolucions tindran format electrònic i no s'enviaran en paper
 
Fa anys que el DARP ve treballant en optimitzar la gestió i la simplificació d’aquests tràmits i ara fa un pas més amb una nova millora tecnològica consistent en un nou mòdul de consulta pública amb la informació relativa a tots els pagaments i la de la resolució de cadascun dels ajuts
 
 
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya ha presentat el nou sistema de notificació i consulta de les resolucions de pagament dels ajuts directes de la PAC per a simplificar i fer més ràpida la comunicació dels pagaments; de manera que a partir d’ara les resolucions de la campanya de la Declaració Única Agrària (DUN) 2017 es notificaran amb un anunci que es publicarà al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (e-tauler), i es podran consultar a través de l’aplicació 'Consulta pública' del DARP.
 
Així, per a poder efectuar la consulta, el beneficiari s’haurà d’identificar en l’esmentada aplicació amb el mateix codi i contrasenya que el Departament li va facilitar a l’inici de la campanya DUN 2018; i contra la resolució de l’ajut es podrà presentar recurs d’alçada en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de notificació a l’e-tauler.
 
El Departament d’Agricultura ve treballant fa anys en la millora de la gestió i la simplificació dels tràmits dels ajuts directes de la PAC. L’any 2007 les comunicacions sobre drets de  pagament únic es van començar a generar amb una aplicació anomenada PUNIC, i s’enviaven per correu postal al beneficiari. Aquestes comunicacions eren consultables electrònicament pels gestors dels ajuts: Oficines Comarcals, Serveis Territorials, i Serveis Centrals. L’any 2010 es va desenvolupar un mòdul de consulta pública i l’aplicació PUNIC també és accessible per al beneficiari, de manera que hi pot consultar totes les comunicacions que se li han fet. I l’any 2015 es va decidir comunicar a través d’un edicte publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la notificació de l’assignació dels nous drets de pagament bàsic, que es podia consultar a través de l’aplicació PUNIC.
 
Vista l’experiència de tots aquests anys, i els resultats de la comunicació de l’assignació dels drets de pagament bàsic de l’any 2015, ara es fa un pas endavant i amb una important millora tecnològica que conjuga els mitjans disponibles i els objectius de la nova Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que obliga l’administració a fer els tràmits amb el ciutadà de forma electrònica. Aquesta millora tecnològica consisteix en el desenvolupament d’un nou mòdul de consulta pública que mostrarà la informació relativa a tots els pagaments i la informació de la resolució de cadascun dels ajuts.
 
Amb aquesta solució s’aconsegueix notificar la resolució el mateix dia del pagament, simplificar i donar accés als agricultors i ramaders a les seves resolucions en un portal d’internet, alhora que deixar d’enviar resolucions per correu postal.
 
Aquest nou sistema de notificació i consulta es començarà a utilitzar amb la resolució de l’ajut de Pagament bàsic 2017, i hi aniran seguint la resta de resolucions dels ajuts directes de superfície de 2017. I després de l’estiu es disposarà de les resolucions de greening 2017, els ajuts ramaders, i altres sol·licitats amb la DUN.
 
Per a més informació:
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat.
 


Cercador

Cercador

Destaquem