Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Impuls a l'activitat econòmica i a la construcció d'un institut a la demarcació de Lleida

·         Aprovada la modificació de planejament per ampliar les instal·lacions de l’empresa SEREVA a Castellserà (Urgell)
 
·         Llum verda també a la construcció d’un nou institut a Mollerussa (Pla d’Urgell), al costat de la llar d’infants El Niu

La Comissió territorial d’urbanisme de Lleida ha aprovat definitivament avui dues modificacions de planejament municipal que faran possible, respectivament, l’ampliació d’una empresa a Castellserà (Urgell) i la construcció d’un nou institut a Mollerussa (Pla d’Urgell).
 
En el primer cas, la modificació aprovada permetrà a l’empresa SEREVA ampliar la nau existent per renovar i instal·lar nova maquinària, garantint així la continuïtat de la seva activitat, molt rellevant per a l’economia local.
 
La indústria, de caràcter familiar i dedicada a la fabricació d’evaporadors i condensadors per al sector de l’alimentació i l’hostaleria, està implantada al municipi, al costat de la carretera LV-3028, des de l’any 1980. Dona feina a 50 persones.
 
L’àmbit que abasta aquesta modificació de planejament és de 4.194 m2 de superfície, a continuació de les instal·lacions existents. A l’oest es crearà una zona  verda pública amb façana a la carretera LV-3028, en continuïtat amb la part enjardinada de la indústria. A més, es perllongarà el vial que connecta amb el camí de la Sensada.
 
La Comissió ha valorat positivament la incorporació de mesures d’integració paisatgística, com ara l’harmonització de la nova nau amb l’entorn mitjançant un cromatisme acurat o la plantació d’una filera d’arbres autòctons.

Nou institut a Mollerussa

D’altra banda, la Comissió ha aprovat definitivament la modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Mollerussa per construir un nou institut de secundària.
 
Els terrenys, amb una superfície aproximada de 7.282 m2, se situen a continuació de la llar d’infants El Niu, a l’est del municipi. La proposta inclou el vial d’accés al nou institut, que garantirà la connectivitat amb la resta del nucli urbà.
 Cercador

Cercador

Destaquem