Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

COMUNICAT DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT

El dictamen de la Comissió Jurídica Assessora confirma que l'Estat ha de permetre la publicació dels nomenaments al DOGC i avala que els consellers absents poden prendre possessió

  • El president Quim Torra demanarà mesures cautelaríssimes urgents al TSJC i no descarta emprendre accions legals davant el bloqueig del  govern espanyol a la formació del Govern de Catalunya

El dictamen demanat pel president de la Generalitat, Quim Torra, a la Comissió Jurídica Assessora relatiu al bloqueig, per part de l'Estat, de la publicació del decret de nomenaments del vicepresident i dels consellers i conselleres al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) deixa ben clar que el govern espanyol no pot impedir la publicació del citat decret al diari oficial, ni pot evitar la presa de possessió del nou executiu català.
 
En relació al primer punt, el dictamen fixa que "les atribucions estatutàries del president de la Generalitat tendents a la constitució del Govern tenen naturalesa discrecional i no estan sotmeses a cap autorització ni control derivats de les mesures adoptades en aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola". Si bé el dictamen admet que la publicació al DOGC està sotmesa a la prèvia autorització per part del govern espanyol, també recorda que "aquesta autorització comporta un control merament formal i constitueix un acte degut i reglat". En aquest sentit, el dictamen afirma que, "en el cas que no s'atorgui o que es denegui expressament, els òrgans que han d'autoritzar la publicació del Decret incorren en un incompliment que és contrari a l'ordenament jurídic i, per tant, susceptible de control judicial".
 
En relació a la presa de possessió dels nous consellers i conselleres, el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora deixa ben clar que "les persones nomenades com a membres del Govern no tenen limitat l'exercici dels seus drets polítics i no concorre cap circumstància legal que n'impedeixi la presa de possessió". En aquest sentit, "cap norma exigeix que la presa de possessió dels membres del Govern hagi de ser simultània i presencial", però sí que "cal que consti de manera fefaent la seva voluntat d'acceptar el càrrec i les obligacions que comporta".
 
El president Quim Torra enviarà en les properes hores una carta al seu homòleg espanyol, Mariano Rajoy Brey, per tal de traslladar-li el contingut del dictamen i per exigir-li que es publiqui immediatament el decret de nomenaments del Govern al DOGC. En paral·lel, el president de la Generalitat demanarà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que adopti mesures cautelaríssimes amb caràcter immediat per protegir els drets dels consellers i conselleres nomenats a prendre possessió del càrrec.
 
Finalment, en el cas que el govern de l'Estat mantingui la seva actitud inacceptable de bloqueig de les atribucions del president de la Generalitat i del dret de tot el poble català a tenir un Govern, el president Quim Torra té previst adoptar les mesures legals pertinents per fer respectar els seus drets, entre les quals no es descarta una querella per prevaricació contra el president Rajoy.Cercador

Cercador

Destaquem