Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El secretari general de l'Esport demana respecte per les competències exclusives de la Generalitat en matèria esportiva

El secretari general de l’Esport, Gerard Figueras, va participar ahir al Senat en les jornades parlamentàries al voltant de les propostes per un nou marc jurídic de l’esport en l’àmbit estatal, durant les quals va demanar respecte per les competències exclusives de la Generalitat de Catalunya en matèria esportiva.

Organitzada a Madrid pels portaveus parlamentaris d’esports del Congrés i el Senat, en col·laboració amb el Consejo Superior de Deportes, la jornada va analitzar les propostes de les competències esportives de l’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals.
 
Gerard Figueras va defensar el potencial del model esportiu català en l’horitzó d’una nova llei catalana de l’esport, acompanyat dels senadors d’ERC, Elisenda Pérez, i del PDECAT, Joan Bagué, el president del Col·legi de professionals de l'Activitat Física i l'Esport de Catalunya (COPLEFC), Pere Manuel; Josep Monràs, alcalde de Mollet del Vallès i representant de la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC) i de la Federació de Municipis de Catalunya, i Joan Ubach, alcalde de Tremp i representant de l’Associació Catalana de Municipis i de la UCEC.  
 
Durant la seva exposició, el secretari general de l’Esport va expressar el convenciment que el model d’èxit que durant 4 dècades ha tingut per objectiu el resultat ha de transformar-se en un model amb un doble objectiu: resultats esportius en una societat més saludable. Aquesta va ser la conclusió del II Congrés de l’Esport Català, origen del Pacte Nacional de l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya signat el setembre passat, el contingut del qual s’haurà de traduir en la Llei de l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya, que vol convertir l’activitat física i l’esport en el quart pilar de l’estat del benestar per aconseguir que més gent faci esport, durant més temps i millor.
 
D’altra banda, Gerard Figueras va apel·lar al respecte competencial necessari per a la coexistència d’un model d’acord amb la legislació vigent, un respecte que ha d’existir “no només per convicció sinó també pel potencial d’èxit de l’esport català, que també ha estat èxit per a l’esport estatal”.
 
En aquest sentit, el secretari general de l’Esport va desgranar xifres que expliquen la bona salut de l’esport català, com ara que el 50% de la població fa esport; que hi ha 18.000 clubs registrats i 40.000 instal·lacions esportives; que el sector ocupa més de 100.000 persones, que l’esport genera el 2% del PIB; que hi ha 24.000 professionals inscrits al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC); que l’esport escolar compta amb 450.000 llicències; que les federacions catalanes tenen 600.000 llicències, i que un terç de la delegació estatal als Jocs de Rio del 2016 van ser esportistes dels programes d’alt rendiment català, mentre que els catalans van participar en 8 de les 17 medalles obtingues per la delegació estatal.
 
De cara al futur, Gerard Figueras convida l’Estat a que se sumi al nou enfocament d’activitat física i esport amb el doble objectiu de resultat i societat saludable, i proposa mesures per millorar la coordinació i la cooperació entre les administracions per preservar el sector esportiu.
 
Així, va parlar d’apostar per un model estatal on el sector públic treballi colze a colze amb el sector privat (federacions i clubs) i adquireixi més protagonisme el Comitè Olímpic Espanyol; la derogació real i immediata de la llicència única després de la sentència del Tribunal Constitucional; implantar un règim especial de cotització en la Seguretat Social per als voluntaris d’entitats esportives; l’impuls definitiu per a una Llei de mecenatge esportiu; crear un tipus d’IVA reduït per promoure l’esport; augmentar la dotació pública a totes les administracions; desenvolupar i actualitzar la regulació bàsica en matèria de professions esportives; la implantació curricular de la tercera hora d’educació física i de l’hora diària d’activitat física en totes les etapes de l’educació obligatòria i postobligatòria; implantar la recepta sanitària; potenciar, sense vet, la participació de les seleccions autonòmiques en competicions internacionals, i un posicionament necessari sobre els e-sports.Departament/s

Cercador

Cercador

Destaquem