Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Índex de competitivitat en preus de la indústria. 4t trimestre del 2017

La competitivitat en preus de la indústria catalana empitjora 1,3 punts interanuals al quart trimestre del 2017

Al quart trimestre del 2017, l’índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana en relació amb els països industrialitzats empitjora 1,3 punts en termes interanuals, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). La pèrdua de competitivitat ha estat motivada per l’apreciació de l’euro respecte a les principals divises, que ha significat una contribució desfavorable del component nominal, d’1,7 punts. En canvi, el component dels preus industrials respecte del conjunt dels països industrialitzats continua millorant per sisè trimestre consecutiu, amb una millora de 0,5 punts.
 
L’evolució en l’índex de competitivitat es reflecteix de manera diferent en les diverses àrees geogràfiques analitzades. El component de preus presenta una contribució favorable a l’índex de competitivitat de manera generalitzada en totes les àrees, però el component nominal contraresta en major o menor mesura aquests guanys. Així, l’índex de competitivitat respecte dels nous països industrialitzats d’Àsia presenta una evolució interanual força desfavorable de 4,5 punts interanuals. Pel que fa a la comparativa amb els països desenvolupats, la pèrdua de competitivitat és menys accentuada, d’1,1 punts interanuals.
 
En canvi, s’aprecia una evolució favorable de la competitivitat en la comparativa amb els països de la UE-28  i amb la zona euro, de 0,3 i 0,4 punts, respectivament.


pdf pdf Nota de premsa

Departament/s

Cercador

Cercador

Destaquem