Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Els alumnes de sisè de primària s'avaluaran per primer cop sobre les competències bàsiques en el coneixement del medi natural

 
  • Aquesta és la principal novetat de la prova d’avaluació de sisè de primària, que realitzen avui, demà i demà passat més de 80.000 alumnes

 

  • Més novetats són que el dictat en llengua catalana, llengua castellana i aranès se substituirà per un àudio i que, per avaluar la comprensió oral, hi haurà unes preguntes d'opció múltiple simple

 

  • La prova s’aplicarà de manera simultània a tots els centres que imparteixen educació primària de Catalunya, un total de  2.246

 

  • Avui s’avaluarà medi natural i aranès; demà, llengua castellana i matemàtiques; i demà passat, llengua catalana i llengua estrangera

 

Un total de  80.637 alumnes d’educació primària realitzaran avui, demà i demà passat la prova d’avaluació de sisè d’educació primària, que avalua el grau d’assoliment de les competències bàsiques en acabar l’etapa. La principal novetat d’aquesta edició és que els alumnes s’avaluaran per primer cop de la competència de medi natural. La prova s’aplicarà de manera simultània a tots els centres que imparteixen educació primària de Catalunya, que en aquesta edició seran un total de 2.246.
 
Més novetats d’aquesta edició 2018 són que el dictat en llengua catalana, llengua castellana i aranès se substituirà per un àudio i que, per avaluar la comprensió oral, hi haurà unes preguntes d'opció múltiple simple. Un altre canvi és que, amb motiu de l'avaluació de la nova àrea de medi natural, s'afegeix un dia més a la prova, que enguany té una durada de tres dies en lloc dels dos en què s’havia fet en les anteriors edicions.
 
La prova, que s’aplica per  desè any consecutiu, enguany comptarà amb  3.534 aplicadors que en controlaran la correcta realització i amb  1.185 correctors que en faran la correcció. Aquesta prova la dissenya el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.
 
Les dades d’alumnat que realitzarà les proves segons el servei territorial són:
 
Servei Territorial
Alumnes
Baix Llobregat
9.162
Barcelona Comarques
 9.057
Catalunya Central
 5.645
Consorci d’Educació de Barcelona
 13.836
Girona
 8.457
Lleida
 4.225
Maresme-Vallès Oriental
 10.102
Tarragona
 7.065
Terres de l’Ebre
  1.809
Vallès Occidental
  11.279
Total
  80.637
 
 
Competències que s’avaluaran
 
La prova es distribuirà en cinc sessions, una el primer dia al matí i dues cada matí del segon i tercer dia, d’acord amb les cinc competències avaluades. Avui s’avalua la competència associada a l’àrea del coneixement del medi natural (i aranès a la Vall d’Aran, que faran 89 alumnes);  demà, la competència en llengua castellana i en matemàtiques; i l’endemà, la competència en llengua catalana i en llengua estrangera–un total de 77.615 alumnes faran la prova en anglès i 306 en llengua francesa-.

La prova està formada per  cinc quaderns, també d’acord amb les matèries avaluades: competència lingüística en llengua catalana, competència lingüística en llengua castellana, competència lingüística en llengua estrangera, competència matemàtica i competència associada a l’àrea de coneixement del medi natural. L'alumnat de la Vall d'Aran té un quadern de competència lingüística en llengua occitana (aranès). Cada quadern consta del corresponent full de respostes.
 
Enguany,  els quaderns de llengua catalana i castellana avaluen la comprensió oral –obtenció d’informació i interpretació de la informació-, comprensió lectora –obtenció d’informació, interpretació i reflexió- i l’expressió escrita –lèxic, claredat d’idees i morfosintaxi, entre d’altres-. El de llengua estrangera avalua la comprensió lectora i oral, i l’expressió escrita per mesurar la competència discursiva i lingüística. 
 
La competència matemàtica avalua l'habilitat de l'alumnat per comprendre i interpretar diferents tipus d’exercicis i problemes, amb ítems referits a la numeració i càlcul, l’espai, mesura i lectura de gràfics, i les relacions i canvi.
 
Finalment, la nova competència associada a l’àrea de medi natural avalua l’habilitat de l’alumnat per resoldre problemes, explicar fenòmens naturals i tecnològics, interpretar dades, comprendre la metodologia científica i analitzar i avaluar aplicacions tecnològiques en contextos específics, a partir dels coneixements científics i tecnològics, així com del domini dels processos de l’activitat científica.
 
 
Objectiu de la prova
 
Aquesta prova mesura el grau d'assoliment de les competències bàsiques en acabar l'educació primària i proporciona informació sobre el sistema educatiu català. La prova permet als centres tenir informació dels seus punts forts i febles, i a les famílies dels alumnes conèixer quin és el grau d’assoliment de les competències bàsiques en acabar l’etapa obligatòria.
 
A més, amb l’avaluació de sisè d’educació primària es facilita el trànsit de l’educació primària a la secundària, atès que els alumnes que no superin alguna de les competències avaluades disposaran de material per poder treballar els diferents àmbits durant el període d’estiu. L'objectiu final és millorar els resultats de l'alumnat i afavorir el seu pas a l'educació secundària obligatòria.
 
Els centres i les famílies rebran un informe abans d’acabar el curs escolar amb informació sobre els resultats obtinguts, en el cas dels centres referent al conjunt de l’alumnat i en el cas de les famílies referent al seu fill/a.
 
Trobareu més informació en l’enllaç següent: http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/avaluacions-consell/avaluacio-sise-primaria/prova_2018/
 
El contingut íntegre de les proves es podrà consultar cada dia al web del Consell Superior d’Avaluació un cop hagin acabat les proves als centres (a partir de les 12h).
 
 
 8 de maig de 2018
 
 


Cercador

Cercador

Destaquem