Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Març del 2018

Les vendes a les grans superfícies augmenten un 0,6% interanual al març

Al març, l’índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha augmentat un 0,6% respecte al mateix mes de l’any anterior, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Per grups de productes, l’augment ha estat degut al bon comportament dels productes alimentaris (4,6%), ja que la resta de productes han disminuït les vendes un 2,7% interanual.
 
En l’acumulat del primer trimestre de l’any, la variació de l’índex ha estat del -1,8% respecte al mateix període de l’any anterior. Aquesta evolució de l’índex ve motivada principalment per la davallada de les vendes del mes de gener (-4,6%). Les vendes acumulades en el primer trimestre mostren disminucions tant dels productes d’alimentació (-0,6%) com de la resta de productes (-2,7%).
 
A preus constants ─és a dir, eliminant l’efecte dels preus─ l’índex mostra un decrement interanual del 0,4% al març del 2018. Per grups de productes, les vendes d’alimentació mostren un augment del 2,5%, mentre que les de la resta de productes disminueixen el 2,9%.


pdf pdf Nota de premsa

Departament/s

Cercador

Cercador

Destaquem