Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Es publiquen dos fulls informatius amb les pràctiques agràries més efectives de lluita contra el cargol poma

Són el resultat d’una jornada en què tècnics involucrats en la lluita contra el cargol poma al delta de l’Ebre i representants del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació van posar en comú les seves experiències en aquesta matèria
 
L’efectivitat a camp dels diferents mètodes, en molts casos, pot ser superior a l’actual amb unes bones pràctiques agràries
Full informatiu sobre bones pràctiques agràries contra el cargol poma

Les experiències d’aquests darrers anys dels tècnics involucrats en la lluita contra el cargol poma al delta de l’Ebre, així com de representants del Departament d’Agricultura, Ramaderia , Pesca i Alimentació, de les comunitats de regants, dels sindicats de pagesos, d’organitzacions de productors i distribuïdors de saponines, han quedat recollides en dos fulls informatius publicats pel Departament d’Agricultura.
 
El primer, específic sobre l’òptim ús de la saponina en els diferents moments del cultiu. El segon, relatiu al conjunt de pràctiques agràries tant de lluita com de prevenció. A aquests fulls, se’ls donarà la màxima difusió per assegurar que aquesta informació, ja testada i contrastada, arribi al màxim nombre d’arrossaires.
 
El fullets han estat fruit d’una trobada de tots aquests especialistes, amb  l’objectiu de fer transferència de coneixements relacionats amb la lluita i erradicació del cargol poma. Tots ells van coincidir en el fet que l’experiència d’aquests darrers anys ha permès conèixer millor l’efectivitat de les diferents tècniques de lluita, i que l’aplicació correcta de pràctiques agràries permet millorar-ne molt l’efectivitat.
 

Full informatiu sobre l'aplicació de saponines per al control de cargol poma

Així, aspectes com la temperatura amb què es fa el tractament amb saponina, la varietat d’arròs conreada si es vol fer crema de palla, o la gestió de l’aigua durant la sega si es vol fer assecament hivernal influeixen, i molt, en l’efectivitat  final.
 
Es va evidenciar, també, que en algun cas s’apliquen pràctiques errònies de lluita, amb la qual cosa no se n’obtenen els resultats esperats, amb la conseqüent despesa econòmica i risc de propagació.
 
Finalment, es va concloure fer una reunió anual per seguir contrastant resultats de les diferents metodologies, així com per valorar noves iniciatives.
 
 

 
Trobareu els fulls informatius adjunts a aquesta nota.Cercador

Cercador

Destaquem