Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Pagament de 5,9M€ dels ajuts associats al boví d'engreix 2017 i de 13M€ a beneficiaris que disposen de drets de pagament bàsic dels ajuts de la PAC


 
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya abonarà, avui divendres, el pagament del 90% dels imports dels ajuts associats al sector de boví d’engreix, per un import total de 5.900.030 euros a 2.372 beneficiaris.
 
Aquests imports del sector de boví d’engreix s’han calculat a partir d’un valor unitari provisional per animal de 31,304478 euros si és nascut i criat en la pròpia explotació, i de 17,011966 euros si només s’hi ha criat.
 
També es fa efectiu la resta de la liquidació del 5% que estava pendent dels ajuts de pagament bàsic, pagament verd, i complement de joves a 30.850 beneficiaris per un import global de 13 milions d’euros.
 
Així, l’import total del pagament d’ajuts directes d’aquest divendres és de 19 milions d’euros.
 
Aquests ajuts, que formen part del primer pilar de la Política Agrària Comuna (PAC), estan finançats en la seva totalitat pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i es destinen a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció.
 
Dades del nombre de beneficiaris, import global i import unitari del pagament d’aquests ajuts:
 
Ajut
Beneficiaris
Import global (€)
Import unitari (€/animal)
Pagament bàsic
30.829
8.480.827
 
Pagament verd
30.850
4.357.071  
 
Complement de joves
1.178
246.353
 
Boví d’engreix (pròpia explotació)
661
542.078
31,304478 (*)
Boví d’engreix (fora explotació)
1.911
5.368.952
17,011966 (*)
Total general
33.222 **
18.995.281
 
(*) Import unitari provisional
(**) Hi ha beneficiaris de més d’un ajut

Distribució territorial del total d'aquest pagament d'ajuts directes (20.04.2018)
 
Distribució comarcal d'aquest pagament de l’ajut de pagament bàsic (20.04.2018). Catalunya. 2017:

Distribució comarcal d’aquest pagament de l’ajut associat al sector boví d’engreix (fora explotació) (20.04.2018):
 
Distribució comarcal d’aquest pagament de l’ajut associat al sector boví d’engreix (pròpia explotació) (20.04.2018)
 
Altres enllaços relacionats:
 
Declaració única agrària
 
Fons europeus
 
Imports unitaris ajuts associats (€/ha)
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat.


Cercador

Cercador

Destaquem