Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El Departament de Cultura convoca 11 línies de subvencions en l'àmbit de les arts

  • Gràcies a aquestes subvencions es pretén beneficiar a un total de 135 entitats d’arts escèniques i musicals, a 96 entitats d’arts visuals i atorgar 60 beques a professionals, tant per a recerca i innovació com per a formació i perfeccionament
  • Per primera vegada, l’accessibilitat és un criteri de valoració a les línies de subvenció
 

El Departament de Cultura, a través de la Direcció General de Cooperació Cultural, convoca 11 línies d’ajut per promoure les arts visuals, les arts escèniques i la música amb un pressupost total de 5.570.000 d’euros per a aquest any 2018.
 
Per primera vegada, l’accessibilitat es tindrà en compte com a criteri de valoració a les bases de les línies de subvencions. Es tracta d’un criteri que avaluarà el foment i desenvolupament de projectes que afavoreixin l’accessibilitat, d’acord amb la llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en els àmbits artístics de les arts visuals, arts escèniques i música.
 
Subvencions per a projectes de caràcter professional en l'àmbit de les arts visuals
 
Una de les primeres línies que s’obrirà serà l’adreçada a donar suport a projectes de caràcter professional en l'àmbit de les arts visuals. El termini de sol·licitud s’obre el 17 d’abril i es tancarà el 2 de maig. El pressupost previst per a aquesta línia és de 915.000€.
 
L’any passat, a través d’aquesta línia es va donar suport a 63 projectes d’arts visuals.
 
Subvencions a activitats de dansa de caràcter professional
 
Amb l’objectiu de potenciar les activitats de dansa de caràcter professional, es convoca una línia específica per a entitats privades sense ànim de lucre i agrupacions d’entitats sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes comuns i que subvenciona tant la formació, creació, producció com la  presentació pública i difusió a través de mostres, festivals o esdeveniments similars.
 
Amb un pressupost de 250.000 €, el termini de presentació de sol·licituds d’aquesta línia és també del 17 d’abril al 2 de maig. L’any 2017, amb aquesta mateixa dotació, es van impulsar 27 projectes artístics.
 
Subvencions a activitats de circ de caràcter professional
 
Les activitats de circ de caràcter professional també tenen la seva pròpia línia de subvenció dirigida a les entitats privades sense ànim de lucre i agrupacions d’entitats sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes comuns.
 
El termini de presentació de sol·licituds anirà del 17 d’abril al 2 de maig i s’hi dedicaran un total de 130.000€ per subvencionar les activitats de circ professional destinades tant a  la formació, creació i producció com a la  presentació pública i difusió a través de mostres, festivals o esdeveniments similars
 
Durant el 2017 es va donar suport a 9 projectes de circ.
 
Subvencions a activitats de teatre de caràcter professional
 
La línia de subvenció dedicada a les activitats de teatre professional compta aquest any amb una dotació de 500.000€. El seu objectiu és també potenciar la formació, creació i producció d’activitats professionals així com la  presentació pública i difusió a través de mostres, festivals o esdeveniments similars. El termini de sol·licitud s’obre el 17 d’abril i es tancarà el 2 de maig.
 
Gràcies a aquesta línia es van subvencionar 40 projectes durant l’any 2017.
 
Subvencions per a les activitats dels centres de creació i producció d'arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública
 
Més endavant, del 8 al 23 de maig, sortiran les subvencions destinades als centres de creació i producció d’arts escèniques, música i arts visuals en equipaments de titularitat pública. La dotació per aquest any 2018 és d’un total de 1.180.000€.
 
La subvenció està destinada tant a impulsar les residències artístiques, cessió d’espais, ajuts i beques a la creació, presentacions públiques i divulgació, acompanyament artístic, formació i assessorament professional com donar suport a la internacionalització (programes europeus).
 
El 2017 es van beneficiar 12 centres de creació d’arreu de Catalunya.
 
Subvencions per a programacions estables d'activitats culturals de caràcter professional en l'àmbit de les arts visuals
 
La dotació econòmica per a la programació estable d’activitats d’arts visuals per aquest any és de 240.000€, i s’adreça a municipis i ens públics vinculats i dependents. El període per presentar les sol·licituds anirà igualment del 8 al 23 de maig.
 
Durant el 2017 van rebre suport 25 municipis gràcies a questa línia de subvenció.
 
Subvencions per a projectes artístics que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música i les arts visuals
 
Del 8 al 23 de maig també es podran presentar les sol·licituds dirigides a les associacions professionals representatives dels sectors artístics i que impulsin la millora en els àmbits de les arts escèniques, la música i les arts visuals. La dotació econòmica d’enguany és de 545.000€ destinats a la millora d’aquests sectors professionals.
 
Un total de 27 associacions professionals que articulen els sectors artístics es van beneficiar d’aquesta línia l’any 2017.
 
Beques per a la recerca i la innovació en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament
 
Finalment, en aquest segon període de convocatòries del 8 al 23 de maig, hi ha les beques de recerca i innovació, dotades amb 240.000€ que suposen l’atorgament de 40 beques de 6.000€ cadascuna. El que suposa un augment respecte el 2017 on es van lliurar 34 beques de recerca i innovació.
 
Hi poden participar d’aquesta línia d’ajuts tant persones físiques com les agrupacions de persones físiques que es reuneixin per a projectes conjunts. L’objectiu d’aquestes beques és fomentar la recerca, la investigació i la creació en els diferents àmbits artístics i del pensament.
 
Subvencions per a la producció municipal i l'exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d'espectacles d'arts escèniques i música sense finalitat lucrativa
 
Més endavant, hi haurà una sèrie de convocatòries que començarà el 29 de maig de 2018 on hi ha la línia que subvenciona els projectes destinats a fomentar la producció municipal i l'exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d'espectacles d'arts escèniques i música sense finalitat lucrativa dirigida a municipis i ens públics vinculats i dependents i a entitats privades sense finalitat de lucre. El termini es tancarà el 13 de juny. El pressupost previst per a aquesta línia és de 1.300.000 €.
 
Mitjançant aquesta línia l’any passat es va donar suport a un total de 5 produccions d’arts escèniques i música produïts o coproduïts per ajuntaments on ens dependents o vinculats, 9 festivals d’arts escèniques promoguts per ajuntaments o ens dependents o vinculats i 6 circuits i xarxes de difusió d’arts escèniques i de música, promoguts per entitats privades sense ànim de lucre.
 
Subvencions a les activitats complementàries de la programació professional estable de determinats equipaments escènics i musicals
 
També del 29 de maig al 13 de juny es podran començar a presentar les sol·licituds per a la línia d’activitats complementàries a la programació professional estable dels municipis que estan integrats al Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM) i ens públics vinculats i dependents amb equipaments equipaments escènics i musicals bàsics (E2) i altres espais escènics i musicals (E1).
 
S’entén per activitats complementàries a la programació professional estable d’arts escèniques i música el conjunt de projectes, plans, accions i actuacions relatius a la dinamització comunitària, la comunicació i desenvolupament de públics, la cooperació territorial i l’accessibilitat.
La dotació d’aquesta línia de subvenció actualment és de 150.000€ i l’any 2017 es van beneficiar 10 municipis d’arreu del territori.
 
Beques per a la formació i el perfeccionament en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament
 
Per últim, la Direcció General de Cooperació Cultural, concedirà 20 beques destinades a persones físiques per tal de donar suport a la formació i perfeccionament professional de creadors mitjançant la participació a cursos i activitats formatives especialitzades que s’imparteixin fora de Catalunya, amb una dotació econòmica de 120.000€. L’any 2017 es varen atorgar 16 beques. El període per presentar les sol·licituds també és del 29 de maig al 13 de juny.
 
Els imports destinats a les subvencions d’aquest any, classificades per àmbits, queden reflectits en el següent gràfic: 
 
 

 
 
Trobareu tota la informació sobre les línies d’ajut de la Sub-direcció General de Promoció Cultural a:
 
 
 


Cercador

Cercador

Destaquem