Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Ensenyament i CIMATECH impulsen l'FP industrial per promoure la transferència tecnològica i de coneixement entre l'alumnat


  • Es tracta del desplegament d’accions de col·laboració en el marc del conveni signat el passat mes de juny, que impulsa els cicles formatius de les famílies de Fabricació mecànica i instal·lació i Manteniment i Fusta, Moble i Suro
 
  • L’Escola del Treball de Barcelona ha acollit la presentació de la dotació als 44 instituts de Catalunya participants

El Departament d'Ensenyament i CIMATECH, S.L. impulsaran la formació professional industrial entre l’alumnat, a partir d’un conveni signat el passat mes de juny. La col·laboració s’han visualitzat a través d’un acte a l’Escola del Treball, on es va presentar a tots els centres participants la dotació d’una de les tecnologies de fabricació avançada en el sector industrial.
 
El conveni té per objectiu impulsar els cicles formatius de les famílies professionals de Fabricació mecànica i instal·lació i manteniment, i els de la família professional de Fusta, Moble i Suro. La dotació tecnològica consisteix en 5 softwares –MASTERCAM, TOPSOLID, SOLIDWORKS, CIMATRON13, FIKUS VISUALCAM-  disponible sense cost per als centres a partir d'aquest segon trimestre. Mitjançant aquesta dotació, tots els estudiants de les famílies professionals indicades tindran accés a les últimes tecnologies en el sector.
 
Durant l’acte les empreses TECNOCIM i CIMWORKS també van facilitar assessorament  tècnic i de formació a tots els professors destinataris d'aquestes tecnologies i als centres de formació professional de Catalunya que així ho demanin.
 
Un dels objectius de l’Estratègia Europa 2020 és aconseguir que la indústria tingui un pes del 20% en el PIB, que redueixi les emissions en un 20% i que incrementi la seva eficiència energètica en un 20%. Una de les propostes per arribar a l'objectiu és la millora dels processos productius mitjançant tecnologies de fabricació avançada, com la presentada a l'acte.
 
10 d’abril de 2018


Cercador

Cercador

Destaquem