Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Febrer del 2018

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 0,5% interanual al febrer

Al febrer, l’índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha disminuït un 0,5% respecte al mateix mes de l’any anterior, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Per grups de productes, l’alimentació ha reduït les vendes un 1,0%, mentre que les de la resta de productes s’han mantingut pràcticament estables (-0,1%).
 
En l’acumulat dels dos primers mesos de l’any, la variació de l’índex ha estat del -2,9% respecte al mateix període de l’any anterior. Aquesta evolució de l’índex ve motivada principalment per la davallada de les vendes del mes de gener (-4,6%). Les vendes acumulades en els dos primers mesos mostren disminucions tant dels productes d’alimentació (-3,3%) com de la resta de productes (-2,7%).
 
A preus constants ─és a dir, eliminant l’efecte dels preus─ l’índex mostra un decrement interanual de l’1,5% al febrer del 2018. Per grups de productes, les vendes d’alimentació mostren un descens més intens (-2,5%) que la resta de productes (-0,7%).


pdf pdf Nota de premsa

Departament/s

Cercador

Cercador

Destaquem