Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

EMPRENEDORIA

La Generalitat destina 980.000 euros a la segona edició del programa Primer de Preacceleració

 

  • Aquesta dotació representa un increment de gairebé un 29% respecte l’edició de l’any 2016
 
  • La iniciativa, emmarcada en el Catalunya Emprèn, pretén impulsar projectes emprenedors territorials d’alta especialització
 
 
La Generalitat destina enguany 980.000 euros a renovar el programa Primer de Preacceleració, per fomentar l’emprenedoria d’alta especialització amb criteris de distribució territorial. Aquesta dotació representa gairebé un 29% d’increment respecte a la primera edició d’aquest programa, creat l’any 2016. El programa Primer de Preacceleració vol estimular una emprenedoria d’empreses que des del primer moment volen créixer basant-se en la innovació i la tecnologia. Més en concret, els objectius generals d’aquest programa són:
 
  • Estendre la percepció de la transcendència que tenen les empreses basades en la innovació i la tecnologia, i la necessitat de promoure actuacions públiques per impulsar la seva aparició i creixement.
  • Fomentar l’aparició d’aquest tipus d’empreses.
  • Promoure unes especialitzacions institucionals i territorials basades en fortaleses i oportunitats avui poc identificades i desenvolupades.
  • Estendre a tot el país el paper de concentrador tecnològic (hub) de referència global que representa Barcelona pel que fa a empreses basades en la innovació i la tecnologia.
  • Aconseguir una Catalunya més competitiva en la carrera global per l’emprenedoria i la tecnologia. 
 
La iniciativa dóna molta importància a l’especialització tant temàtica (l’activitat de la futura empresa) com territorial (les ubicacions). En el primer aspecte, la intenció és prioritzar aquells projectes amb un focus temàtic alt, molt especialitzat i diferenciat, i que suposin l’aplicació d’innovació, tecnologia o nous models de negocis.
 
Pel que fa als emplaçaments, es vol que el territori no sigui tant el destinatari últim de les empreses que s’ajuden a crear com el lloc inicial que suggereix les necessitats i les oportunitats i proporciona la plataforma on les noves empreses proven els seus productes en un entorn real.
 
Amb tot, el programa Primer de Preacceleració busca complementar el foment d’una emprenedoria més generalista i de gran abast, representada per la Xarxa Emprèn, amb un enfocament més específic que aposti per l’alt valor afegit.
 
Poden optar a les subvencions del programa Primer de Preacceleració: ajuntaments, consells comarcals, consorcis locals, diputacions o d’altres entitats locals del país; entitats sense ànim de lucre; universitats o entitats que en depenguin, i escoles de negoci, col·legis professionals, i gremis. Entitats, totes elles, que es podran presentar de manera individual o en projectes agrupats, juntament amb una o diverses  entitats o empreses que desenvolupi/n una activitat necessària per a la realització del projecte, que estigui/n especialitzada/es en algun dels serveis vinculats a les accions del projecte. Se subvencionaran tot aquell conjunt d’activitats enfocades al foment de l’emprenedoria territorial especialitzada.
 
La quantia màxima de la subvenció serà el 80% del cost de l’activitat subvencionable, fins un import màxim de de 104.000 euros. Els programes subvencionables han de tenir una gran focalització i especialització, acompanyada d’una o més “palanques” que l’entitat perceptora posa a disposició dels alumnes emprenedors per tal de facilitar el desenvolupament de les seves empreses. En quant a la seva estructura, aquests programes inclouran una part formativa, en tecnologia, innovació i gestió empresarial, i una part de tutoria, dirigida a fer avançar els projectes emprenedors que acabin sorgint. Els tutors hauran de ser professionals d’aquell àmbit o bé experts en creixement empresarial.
 
Programa transversal per al foment de l’emprenedoria
 
La Generalitat va posar en marxa el programa Catalunya Emprèn l’any 2012 amb la missió de fomentar l’esperit emprenedor i promoure la cultura d’empresa a Catalunya, i des d’aleshores ha impulsat diverses iniciatives enfocades a la creació d’empreses i la generació de llocs de treball. Així, el Catalunya Emprèn engloba, com a iniciativa transversal del conjunt del Govern, tot un conjunt de mesures enfocades al foment de la cultura emprenedora, la creació de noves empreses o l’impuls de la internacionalització d’aquestes companyies, entre d’altres qüestions.  
 


Cercador

Cercador

Destaquem