Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El Departament d'Ensenyament ha format durant aquest trimestre més de 1.200 docents en l'àmbit STEM


  • És en el marc del Pla STEMcat per al foment de les vocacions en ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, especialment entre les noies, i que promou també la creativitat a través del disseny i de l’art amb l’ús de la tecnologia

El Departament d'Ensenyament ha format durant aquest segon trimestre de curs més de 1.200 mestres i professors en l’àmbit de la ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques en el marc del Pla STEMcat. El Pla té per objectiu impulsar aquest tipus de vocacions i promoure l’interès per aquests estudis, especialment entre les noies. El Pla ha iniciat el seu desplegament el curs 2017-2018 amb algunes actuacions dels diferents eixos que proposa el Pla.
 
Amb aquests objectius, el Ensenyament ha realitzat durant el primer trimestre d’aquest curs la formació de més de 50 formadors i els primers cursos pilot distribuïts per tots els territoris. En aquest segon trimestre s’han ofert dues línies de formació:
-       Formació per a mestres d’educació infantil i primària i professorat de secundària vinculades a les STEM amb una inscripció de 400 docents.
-       Formació més enfocada a les matemàtiques, que a educació secundària és concreta en metodologies i didàctica innovadora de les matemàtiques, amb una participació de prop de 200 docents.
-       A educació primària, la formació consolida el programa AraMat, iniciat en cursos anteriors, amb 600 docents repartits en 3 mòduls.
 
En aquestes formacions es posa especial èmfasi en les aplicacions de la ciència, la tecnologia i les matemàtiques per al foment de la creativitat a través del disseny i de l’art. També s’aprofundeix en el desenvolupament de metodologies transversals entre àrees i matèries, i en l’aprenentatge basat en la resolució de reptes i problemes.
 
Una de les accions lligades al Pla STEMcat és la formació del professorat en l’àmbit STEM, com a mecanisme per incrementar les vocacions cientificotecnològiques de l’alumnat, millorar l’interès per aquests estudis i la cultura científica, tecnològica i matemàtica en tota la societat. Els 4 eixos del Pla són els següents:
●      Potenciar la formació del professorat en els àmbits científic, tecnològic i matemàtic.
●      Potenciar les competències STEM entre els estudiants i desenvolupar procediments per avaluar-les.
●      Encoratjar la participació de les empreses del sector a l’escola.
●      Promoure la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques a la societat.
 
Les accions formatives es complementen amb formacions de ciències, matemàtiques i competència digital (es pot trobar més informació a http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/actualitzacio_cientifica_didactica/formacio-stem/stemcat/ ) i en els propers cursos evolucionarà cap a temàtiques més específiques (robòtica, cultura maker i tinkering, pensament computacional, etc.) i amb la potenciació de metodologies didàctiques innovadores.
 
 
3 d’abril de 2018
 


Departament/s

Cercador

Cercador

Destaquem